Phóng sanh

 Hoạt động từ thiện - Phóng sanh
Phóng sanh cá tháng 4-2014
Hoạt động từ thiện - Phóng sanh

Có lẽ ít người biết, giới lý số nói chung xem phóng sanh là một giải pháp để trừ tà, giải hạn xui, nhất là về sức khỏe. 


Khi mệnh người đến hạn xấu về sức khỏe, kể cả với người thân,...... 


 Hoạt động từ thiện - Phóng sanh

Sáng một ngày cuối năm, thời điểm mà hầu như ai cũng bận rộn cho ngày Tết cổ truyền

Phong sinh ca

sắp tới, thì dongquangus lại vẫn tiếp tục việc mình vẫn làm trong suốt năm qua, .......
  Hoạt động từ thiện - Phóng sanh

Sau một thời gian đi phóng sanh, quán sát mọi người và bản thân, mình nhận ra rằng:

Phong sinh - www.dongquangus.com


Người phóng sanh dù trực tiếp hay gián tiếp thì trước sau gì cũng sẽ là người nhân từ, .......