Khi có việc cần tư vấn quyết định gấp hãy gọi/sms ngay số 083 313 9692 - 0948 831 3060 hoặc e-mail về dongquangus@gmail.com để được ưu tiên tư vấn nhanh!

Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2012

Số phận con gián ?

Sáng sớm tôi thức dậy, vừa ra khỏi mùng thì thấy một con gián đang bò ngang. Chắc là gián đi chơi hoặc trên đường đi tiểu. Chợt tôi nảy ra ý định xem một quẻ Dịch, bói xem con gián này sắp tới sẽ ra sao ?
Sau khi bấm độn, tôi lấy được quẻ Tiểu Súc, quẻ hỗ: Khuê, biến ra quẻ Tốn.
Xem tới đây, tôi ghi nhớ trong đầu mà không vội luận quẻ, rồi bắt đầu tôi làm như vầy,...như vầy...
Sau khi tôi làm xong việc...bèn lấy quẻ ra luận.
Ố ồ !
Ngày Giáp Thân, tháng Tân Hợi.
Quẻ chủ : Tiểu Súc
Huynh đệ Mão mộc..
Tử tôn Tỵ hỏa.
Thê tài Mùi thổ.. ứng
Thê tài Thìn thổ.
Huynh đệ Dần mộc.
Phụ mẫu Tý thủy. thế X

=> Tử tôn là con gián, bị hào thế (tức là tôi) động khắc : Điềm báo con gián sẽ bị tôi xử. Hào thế vượng nên biết tôi là người mập. Hào tử tôn suy nên biết con gián nhỏ con hơn và không mập như tôi.
=> Nguyên thần của con gián hôm nay cũng suy yếu vì bị khắc nên con gián yểu mệnh.
=> Thê tài là cái ngăn cản tôi xử con gián hôm nay cũng suy yếu nên tình hình là không có gì ngăn cản tôi xử con gián, điềm báo con gián không thoát khỏi tay tôi nhưng vì hào tài này nằm tại hào ứng mà thuộc thổ nên ít nhiều cũng làm tôi suy nghĩ, do dự.

Tôi xem đại tượng của quẻ mới thấy là Tiểu súc nghĩa con vật nhỏ bị bắt giam (vì Súc nghĩa là con gì đó bị mình giữ giam để làm gì đó, vd như gia súc chẳng hạn), quẻ hỗ là Khuê nghĩa là làm cho bị thương, quẻ biến là Tốn là gió thổi bay hoặc bay theo gió.

Hu hu...Đúng là tôi đã quyết định tiễn vong con gián, tôi đã dùng giấy xút chụp mạnh lên người nó, chắc nó đã bị thương, rồi tôi dùng giấy quấn nó lại như cái gỏi cuốn, sau đó lấy dây thun cột chặt (Súc) và quăng nó bay (Tốn) theo gió ra ngoài vườn. Giờ này chắc gián đã vẫy râu tạm biệt cuộc đời để đầu thai sang kiếp khác...

-dongquangus-