Thứ Ba, 3 tháng 5, 2016

Dụng thần Thủy

Dành cho người quan tâm môn Tử Bình (Tứ trụ).
Phần 4 Dụng Thủy.
Khi biết mệnh mình dụng thần là Thủy, nghĩa là người đó hãy chú trọng đến chữ Trí.
Trí tức là trí thức, trí tuệ, tri thức, sự hiểu biết... Người dụng Thủy nên biết suốt đời không rời xa sự học, không ngừng trao dồi Tâm mình.
Dụng Thủy không chỉ có nghĩa chỉ là uống nhiều nước, mặc đồ tông đen, sống ở vùng nhiều sông suối mà còn nghĩa là hãy giữ Tâm mình như nước. Nước có nhiều loại nhưng dụng Thủy thì cần loại nước yên tĩnh như nước hồ thu đồng nghĩa tâm trí và tâm hồn người dụng Thủy cũng như thế. Có vậy Thủy mới không bệnh, suy nghĩ thấu đáo, minh mẫn, sáng suốt không nảy sinh những sự láu cá, gian manh, lọc lừa và ngớ ngẩn. Thủy không bệnh thì Mộc sinh vượng. Mộc vượng sinh tức rất Nhân Từ. Người dụng Thủy vừa có Trí mà vừa có Nhân Từ, thử hỏi đó chẳng phải là người có ích cho xã hội hay sao ?

*P/s: Muốn biết mệnh mình có dụng thần thuộc hành nào hãy hỏi các chuyên gia nghiên cứu hoặc học môn Tử Bình (Tứ trụ). Những cái gọi là Thủy trong Trường Lưu Thủy, hay Mộc trong Thạch Lựu Mộc, Kim trong Hải trung Kim, Thổ trong Lộc Bàng Thổ...đều không thuộc phạm vi bài viết.
Nguồn hình: Internet

-dongquangus-

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét