Khi có việc cần tư vấn quyết định gấp hãy gọi/sms ngay số 083 313 9692 - 0948 831 3060 hoặc e-mail về dongquangus@gmail.com để được ưu tiên tư vấn nhanh!

Thứ Bảy, 28 tháng 2, 2015

Thời của HoánỞ thời lìa tan, tức là Hoán, người ta nên đi tu.
Tu gì ?
Phật đạo.
Vì sao ?
Vì Hoán nghĩa là rời bỏ. Đạo Phật gọi là Ly. Ly nghĩa là Xả bỏ.
Bỏ cái gì ?
Cái Tôi !
Tu đạo khác được không ?
Được. Miễn là đạo đó tu pháp môn xả bỏ cái Tôi.

Điều này kẻ tầm thường không hiểu được, vì họ không muốn hiểu.
Vì sao ?
Nếu họ muốn hiểu thì họ sẽ phải bỏ cái Tôi của họ và như thế thì đâu còn là kẻ tầm thường !

-dongquangus-

Thứ Tư, 4 tháng 2, 2015

Nhược đãi ưng lai sư tử thượng...

Sấm Trạng có câu:
"Nhược đãi ưng lai sư tử thượng
Tứ phương thiên hạ thái bình phong"
Có một số "chiên dza" trên các diễn đàn lý số luận hai câu trên rằng nào là "Nếu con chim ưng đến đậu trên lưng con sư tử thì bốn phương thái bình" rồi luận "chim ưng là biểu tượng quyền lực, sư tử thì dũng mãnh, sự kết hợp giữa chúng sẽ tạo nên thế mạnh..." bla bla...Nghe có vẻ hay nhưng...

Dịch hai câu Sấm trên thế này:
"Nếu chịu ngồi lên đài sư tử
Sẽ thấy ngọn gió thái bình bốn phương"
Nghĩa là sao ?
"Sư tử" tức là cái đài sư tử, là cái chỗ ngồi của đức Phật. Trong kinh Phật thường thấy nhiều lần giảng pháp, đức Phật ngồi trên một cái bệ cao, gọi là đài sư tử. "Nhược đãi" là nếu mà. "Ưng lai" là đồng ý đến với. "Tứ phương" tức bốn hướng, là thế giới.
Như thế, ý của Trạng muốn nói:"Nếu anh chịu tu hành Phật đạo, thì mới thấy cảnh thái bình". Điều này cũng hàm ý chân lý thế gian khó mà nói cảnh thái bình. Nay chỗ này chiến tranh, mai chỗ nọ xung đột. Khi thì chém giết, khi thì cãi nhau, giành giật đủ thứ...Thái bình chỉ tạm đến rồi đi, không dễ gì có được sự bền lâu. Chỉ có khi trở lại với chân tâm thanh tịnh của mình thì ta mới thấy bình an.
Từ đó Sấm nói hai câu, kỳ thực rút gọn lại có một câu duy nhất "TÂM BÌNH THẾ GIỚI BÌNH"

-dongquangus-