Mùa dịch thầy vẫn làm việc online. Khi bạn gặp việc khẩn cấp cần xem quẻ bói Dịch để hỏi kế sách hoặc đăng ký xem Tứ trụ... hãy gọi/sms số 083 313 9692 hoặc e-mail: dongquangus@gmail.com để được tư vấn giải pháp tháo gỡ!

Thứ Bảy, 28 tháng 2, 2015

Thời của HoánỞ thời lìa tan, tức là Hoán, người ta nên đi tu.
Tu gì ?
Phật đạo.
Vì sao ?
Vì Hoán nghĩa là rời bỏ. Đạo Phật gọi là Ly. Ly nghĩa là Xả bỏ.
Bỏ cái gì ?
Cái Tôi !
Tu đạo khác được không ?
Được. Miễn là đạo đó tu pháp môn xả bỏ cái Tôi.

Điều này kẻ tầm thường không hiểu được, vì họ không muốn hiểu.
Vì sao ?
Nếu họ muốn hiểu thì họ sẽ phải bỏ cái Tôi của họ và như thế thì đâu còn là kẻ tầm thường !

-dongquangus-

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét