Khi bạn gặp việc khẩn cấp cần xem mệnh hoặc quẻ để tiên liệu sự việc hãy gọi/sms số 0833 139 692 hoặc 036 313 9192 ; E-mail: dongquangus@gmail.com để được tư vấn

Thứ Tư, 4 tháng 3, 2015

Trời

Chúng ta đừng hiểu lầm người xưa.
Nhiều người ngày nay cho rằng người xưa quan niệm Trời là cái ông nào đó, cụ thể có tên là Ngọc Hoàng Thượng Đế ở trên Thiên cung có quyền ban phúc giáng họa .v.v...
Điều đó không đúng mà cũng không sai.
Nói không sai là vì cái nào không đúng mà nhiều người cho là đúng thì nó không sai. 
Nói không đúng là vì từ thưở ấy, những bậc trí thức đã học thế này :
"Thiên thính tuyệt vô âm
Thương thương hà xứ tầm
Phi cao diệc phi viễn
Đô chỉ tại nhân tâm." - Thiệu Ung
Nghĩa là:
Trời tuyệt nhiên không có tiếng
Xanh xanh kia thế mà chẳng biết tìm ở đâu
Chẳng phải trên cao, cũng chẳng ở xa
Chỉ có ở lòng người mà thôi.

-dongquangus-