Khi bạn gặp việc khẩn cấp cần xem mệnh hoặc quẻ để tiên liệu sự việc hãy gọi/sms số 0833 139 692 hoặc 036 313 9192 ; E-mail: dongquangus@gmail.com để được tư vấn

Thứ Tư, 11 tháng 3, 2015

Có người đến xem bói, hỏi thế nào là họa phước ?

"Khang Tiết Thiệu tiên sinh viết
Hữu nhân lai vấn bốc, như hà thị hoạ phước
Ngã khuy nhân thị hoạ, nhân khuy ngã thị phước . 
Đại hạ thiên gian, dạ ngoạ bát xích . 
Lương điền vạn khoảnh, nhật thực nhị thăng . 
Bất hiếu mạn thiêu thiên thúc chỉ, khuy tâm uổng phần vạn lô hương . 
Thần minh bản  thị chính  trực tố, khởi thụ nhân gian uổng pháp tàng

Cửu trụ  lệnh  nhân tiện, tần lai thân dã sơ  . 
Đản khan  tam ngũ nhật, tương kiến bất như sơ .

Khát thời nhất trích như cam lộ, tuý hậu thiêm bôi bất như vô . 
Tửu bất tuý nhân, nhân tự tuý 
Hoa bất mê nhân, nhân tự mê." - trích Minh Tâm bảo giám


* Dịch nghĩa:-

Thiệu Khang Tiết nói:  
Có người đến xem bói, hỏi thế nào là họa phước ?  
Ta hại người là họa, người hại ta là phước.  
Nhà lớn cả nghìn gian, đêm cũng chỉ nằm tám thước.  
Ruộng tốt muôn khoảnh, ngày ăn hai thăng.  
Kẻ bất hiếu đốt bừa nghìn bó giấy, kẻ xấu bụng đốt oan muôn lò hương.  
Thần minh vốn chính trực, há chịu cho người đời hối lộ, bẻ cong phép tắc?

Ở lâu khiến người hóa hèn ra.  
Ðến mãi thì kẻ thân thiết cũng thờ ơ.  
Chỉ cần xem năm ba ngày gặp lại không bằng lúc mới đầu.

Lúc khát thì một giọt cũng quý như cam lộ.  
Say rồi thì thêm một chén không bằng không thêm.  
Rượu không làm người say mà là người tự làm mình say.  
Hoa không mê hoặc người mà là người tự tìm sự mê hoặc.