Khi bạn gặp việc khẩn cấp cần xem mệnh hoặc quẻ để tiên liệu sự việc hãy gọi/sms số 0833 139 692 hoặc 036 313 9192 ; E-mail: dongquangus@gmail.com để được tư vấn

Thứ Ba, 24 tháng 3, 2015

Ngũ hành với cuộc sống

Thổ là chữ Tín, Thủy là chữ Trí, Hỏa là chữ Lễ, Kim là chữ Nghĩa, Mộc là chữ Nhân.
Khi Thổ khí thái quá thì Thủy khí cũng bất cập.
Khi Thủy khí bất cập thì Hỏa khí không được chế ngự.
Khi Hỏa khí không được chế ngự thì Thổ khí bị thái quá.
Thổ khí thái quá sẽ sinh ra Kim xấu.
Kim xấu thì chẳng gọt được Mộc.
Nghĩa là khi lòng tin đã sứt mẻ thì đầu óc người ta không còn yên. Đầu óc không yên thì chẳng còn phải giữ lễ nữa, gặp gì bất bình liền làm khó ngay. Khi không cần giữ lễ nữa thì kẻ thất tín cũng không cần lịch sự. Khi kẻ được giao chữ Tín mà không còn tín nữa thì cái nghĩa lý cũng chẳng ai cần. Khi nghĩa lý chẳng ai cần thì còn gì là Nhân ?!
Hình: Vnexpress
Ví dụ vụ chặt cây ngoài Hà Nội.
Khi nhà nước vốn là cơ quan được thành lập nhờ chữ Tín, nên hễ mà làm gì để lung lay chữ Tín là lòng người rối ngay. Lòng người không yên thì người ta sẽ không nể mặt nữa. Sau đó họ sẽ vặn lại cơ quan. Nếu cơ quan tiếp tục lập lờ thì sẽ tới màn đòi cho ra lẽ, đấu tranh cho bằng được cái lý.
Sau đó, nếu lý lẽ cũng không được yên thì khó mà nói câu "Cá với Nước".
Năm nay là năm cãi nhau... Điều đó cũng là thử thách cho cơ quan... !

-dongquangus-