Khi bạn gặp việc khẩn cấp cần xem mệnh hoặc quẻ để tiên liệu sự việc hãy gọi/sms số 0833 139 692 hoặc 036 313 9192 ; E-mail: dongquangus@gmail.com để được tư vấn

Thứ Tư, 20 tháng 7, 2022

Phất tổn ích chi, trinh cát

-Đông Quang-

Được sanh ra làm người ở đời đã khó, làm người rồi sống sao cho tròn lại còn khó hơn, chỉ có ăn cơm nhiều cho tròn là dễ.

Tiếng Việt chữ Tròn với Trọn cũng một nghĩa, tiếng Hán gọi là Viên. Làm người mà việc mình làm được tròn xem như là viên mãn nhưng trần gian này chỗ thì đất bằng, chỗ núi sông, chỗ vườn cây xanh chỗ bãi cồn cát sa mạc, địa hình cao thấp, làm người cũng phải uốn theo cho hợp đặng sống nhưng rồi cái ra hình hài có cao thấp, mập ốm thế này. Lại nói chỗ cao có lối đi kiểu cao, phải đi chậm kẻo ngã, chỗ thấp có lối kiểu thấp, phải khéo kẻo đá rớt trúng đầu, khó có chỗ cho mình cứ viên tròn mà đi cho được.
Vậy rồi giờ sao ? Cố cho tròn thì lại khuyết bởi chỗ tròn có khuyết, cố cho khuyết thì chẳng còn là mình.
Thôi thì tìm tới sự cân bằng...Tự nhiên cái nhớ Dịch Kinh có câu:
弗損益之, 无咎.貞吉.利有攸往, 得臣无家.
Phất tổn ích chi, trinh cát. Lợi hữu du vãng, đắc thần vô gia .
Nghĩa rằng: (Sống sao) đem lại được lợi ích cho người mà không tổn hại mình, vậy mới bền lâu. (Rồi thì) sẽ gặp người tài đức, đâu cũng là nhà mình, ai cũng là người nhà mình đó thôi...