Thứ Tư, 11 tháng 5, 2016

Theo...

"...Nhu có thể khắc chế Cương, Cương khó có thể khắc chế Nhu. Lại còn trong Dương có Âm, trong Âm có Dương, lại có Dương ngoại Âm nội, Âm ngoại Dương nội đều đáng để biện giải. Trong Dương có Âm, bề ngoài nhân nghĩa mà bên trong xảo trá; trong Âm có Dương, bề ngoài hung hiểm mà bên trong nhân từ; Dương ngoại Âm nội, có lòng gây họa; Âm ngoại Dương nội, kiên trì theo Chính đạo.

Chính trực hay tà ác trong những nhân phẩm trên, không thể không biện mà cũng không nên câu nệ. Cần phải quan sát khí thế thuận chính của nó, tứ trụ ngũ hành cân bằng, không lệch không dựa ắt không có tâm hại người lợi mình. Mà đạo giữ mình ở đời tất phải biết người, chọn người thiện mà theo đạo của người đó, điều này không thể không biết..." - Tr.Th.Tủy.
Làm sao để nghiên cứu mệnh lý hoặc dự đoán thật tốt ?
Hãy tìm chọn môn nào có cơ sở lý luận, triết học mà theo. Có vậy trí tuệ mới phát triển, hiểu biết được nâng cao.

-dongquangus-

Thứ Ba, 3 tháng 5, 2016

Dụng thần Mộc

Dành cho người quan tâm môn Tử Bình (Tứ trụ)
Phần 1 - Dụng Mộc
Khi nói mệnh ai đó dụng Mộc nghĩa là nên sống Nhân Từ. Nội hàm của nhân từ phải rộng, không chỉ là mang cơm cháo cho người nghèo, sống trong ngôi nhà nhiều đồ mộc hay tay lúc nào cũng cầm xâu chuỗi miệng niệm Phật mà Nhân Từ còn là đối xử, ăn nói với người khác một cách đàng hoàng. Ăn nói đàng hoàng tức là nhân từ với tâm hồn người khác, ngược lại là hạng thấp hèn, khinh đời, chua ngoa, phách lối, tức thuộc dạng bệnh của Kim. Kim vốn cương trực, khí phách nhưng họa của nó là sự ngạo mạn khinh người. Đã là bệnh thì phải chữa, nếu không Kim không chế được Mộc, dụng thần không giữ được, trở thành xác chết biết đi (zombie) tức là kẻ còn sống mà tâm hồn đã chết.


*P/s: Muốn biết mệnh mình có dụng thần thuộc hành nào hãy hỏi các chuyên gia nghiên cứu hoặc học môn Tử Bình (Tứ trụ). Những cái gọi là Thủy trong Trường Lưu Thủy, hay Mộc trong Thạch Lựu Mộc, Kim trong Hải trung Kim, Thổ trong Lộc Bàng Thổ...đều không thuộc phạm vi bài viết.

Nguồn hình: Internet.

-dongquangus-

Dụng thần Kim

Dành cho người quan tâm môn Tử Bình (Tứ trụ / Bát tự).
Phần 5 Dụng Kim.
Mệnh khác, Dụng thần khác. Dụng thần là "linh hồn" của mệnh. Mệnh mà "linh hồn" yếu kém thì mệnh chết, nếu "linh hồn" vượng đẹp tất nhiên mệnh tràn đầy sinh khí, cuộc đời gặp nhiều thành công.
Khi biết mệnh mình có dụng thần là Kim, nghĩa là người đó hãy tự rèn hai chữ Trang nghiêm.
Dụng Kim không chỉ chú trọng màu trắng trong trang phục, thích hợp nghề cơ khí, kim loại... mà dụng Kim còn cần có tính cương trực, ngay thẳng, nghiêm minh, biết giữ kỷ luật. Sự trang nghiêm của Kim thể hiện ở tác phong nghiêm của người sĩ quan trong quân đội, của người tu hành giữ vẹn giới luật, không chỉ ở vẻ bề ngoài nghiêm túc mà còn có ở sự nghiêm túc và liêm khiết trong tâm hồn con người. Trái lại, bệnh của dụng Kim là sự phóng đãng, lạnh lùng, cô đơn, tàn nhẫn, gian ác,... Cho nên hễ có bệnh thì chữa, hết bệnh thì ngừa, dụng Kim không bệnh thì chế được Mộc. Mộc vốn nhân từ nên có Kim "tạo hình" ắt là người đứng đắn, có nghĩa khí, giàu lòng nhân ái, ở cảnh nghèo mà không hèn, ở cảnh giàu mà không kiêu căng, thường ở chỗ được bá tánh tin cậy, quý mến, thật đáng làm gương cho đời.

*P/s: Muốn biết mệnh mình có dụng thần thuộc hành nào hãy hỏi các chuyên gia nghiên cứu hoặc học môn Tử Bình (Tứ trụ). Những cái gọi là Thủy trong Trường Lưu Thủy, hay Mộc trong Thạch Lựu Mộc, Kim trong Hải trung Kim, Thổ trong Lộc Bàng Thổ...đều không thuộc phạm vi bài viết.
Nguồn hình: Internet
-dongquangus-

Dụng thần Thủy

Dành cho người quan tâm môn Tử Bình (Tứ trụ).
Phần 4 Dụng Thủy.
Khi biết mệnh mình dụng thần là Thủy, nghĩa là người đó hãy chú trọng đến chữ Trí.
Trí tức là trí thức, trí tuệ, tri thức, sự hiểu biết... Người dụng Thủy nên biết suốt đời không rời xa sự học, không ngừng trao dồi Tâm mình.
Dụng Thủy không chỉ có nghĩa chỉ là uống nhiều nước, mặc đồ tông đen, sống ở vùng nhiều sông suối mà còn nghĩa là hãy giữ Tâm mình như nước. Nước có nhiều loại nhưng dụng Thủy thì cần loại nước yên tĩnh như nước hồ thu đồng nghĩa tâm trí và tâm hồn người dụng Thủy cũng như thế. Có vậy Thủy mới không bệnh, suy nghĩ thấu đáo, minh mẫn, sáng suốt không nảy sinh những sự láu cá, gian manh, lọc lừa và ngớ ngẩn. Thủy không bệnh thì Mộc sinh vượng. Mộc vượng sinh tức rất Nhân Từ. Người dụng Thủy vừa có Trí mà vừa có Nhân Từ, thử hỏi đó chẳng phải là người có ích cho xã hội hay sao ?

*P/s: Muốn biết mệnh mình có dụng thần thuộc hành nào hãy hỏi các chuyên gia nghiên cứu hoặc học môn Tử Bình (Tứ trụ). Những cái gọi là Thủy trong Trường Lưu Thủy, hay Mộc trong Thạch Lựu Mộc, Kim trong Hải trung Kim, Thổ trong Lộc Bàng Thổ...đều không thuộc phạm vi bài viết.
Nguồn hình: Internet

-dongquangus-