Khi bạn gặp việc khẩn cấp cần xem mệnh hoặc quẻ để tiên liệu sự việc hãy gọi/sms số 0833 139 692 hoặc 036 313 9192 ; E-mail: dongquangus@gmail.com để được tư vấn

Thứ Tư, 11 tháng 5, 2016

Theo...

"...Nhu có thể khắc chế Cương, Cương khó có thể khắc chế Nhu. Lại còn trong Dương có Âm, trong Âm có Dương, lại có Dương ngoại Âm nội, Âm ngoại Dương nội đều đáng để biện giải. Trong Dương có Âm, bề ngoài nhân nghĩa mà bên trong xảo trá; trong Âm có Dương, bề ngoài hung hiểm mà bên trong nhân từ; Dương ngoại Âm nội, có lòng gây họa; Âm ngoại Dương nội, kiên trì theo Chính đạo.

Chính trực hay tà ác trong những nhân phẩm trên, không thể không biện mà cũng không nên câu nệ. Cần phải quan sát khí thế thuận chính của nó, tứ trụ ngũ hành cân bằng, không lệch không dựa ắt không có tâm hại người lợi mình. Mà đạo giữ mình ở đời tất phải biết người, chọn người thiện mà theo đạo của người đó, điều này không thể không biết..." - Tr.Th.Tủy.
Làm sao để nghiên cứu mệnh lý hoặc dự đoán thật tốt ?
Hãy tìm chọn môn nào có cơ sở lý luận, triết học mà theo. Có vậy trí tuệ mới phát triển, hiểu biết được nâng cao.

-dongquangus-