Khi bạn gặp việc khẩn cấp cần xem mệnh hoặc quẻ để tiên liệu sự việc hãy gọi/sms số 0833 139 692 hoặc 036 313 9192 ; E-mail: dongquangus@gmail.com để được tư vấn

Thứ Tư, 23 tháng 8, 2023

Cao và Thấp trong quẻ Địa Thiên Thái

 Đó...Thời Thay Đổi là nó vậy đó !

Nếu ở trên cao mà không xuống, nhất định dưới thấp sẽ không lên. Trên cao càng không xuống, dưới thấp sẽ ngày càng thấp hơn.
Đó cũng là vì trên xuống không chỉ có xuống một mình, trên xuống còn kéo theo nhiều cái cao khác xuống theo, nhờ đó mà dưới thấp được đôn lên cao cho đến ngày cân bằng. Nếu một ngày mà trên cao không xuống với thấp, nhất định thấp bị trôi tuột...
Vậy nên ở chỗ thấp mà biết được vấn đề ở trên cao, nhất định sẽ không để cao có lỗi với thấp... Sắp tới khó nói có chuyện gì nhưng đó là tiến trình không thể đảo ngược.
Dịch Kinh, quẻ Thái viết Trời xuống với Đất, Đất hướng đến Trời, Trời Đất nhờ đó mà gặp được nhau, cũng từ đó vạn vật sinh sôi, nhân dân ca hát thái bình...
-Đông Quang-

Đặt tên cho con, phải cẩn thận !

 Chuyện là vầy...

Nay có đôi vợ chồng hỏi con họ đặt tên là Tuấn Kiệt có hợp mệnh không ? Tôi nói không, từ ngày đặt tên bé ưa đánh lộn với bạn cùng lớp, đi học cũng tăng động thiếu tập trung. Quả y như vậy.
Thì ra cha bé lên mạng, vô trang gì đó có phần mềm "auto đặt tên dựa trên tuổi bé" miễn phí, cái trang đó nói thằng bé mệnh nhiều Kim quá phải lấy Mộc khắc lại, rồi lại nói cũng hợp hành Thổ vì "mạng Thổ" thế nhưng không biết mệnh bé thực chất đã Tòng Kim, Kim khí đúng là mạnh nhưng cái mạnh này đã đạt cực điểm không dùng gì khác chống lại được, chỉ có nước tòng theo Kim mà thôi, phải dùng Kim mới hợp.
Thế là... đặt tên con là Tuấn Kiệt, trang bị cho con các đồ hành Thổ đồ, Mộc đồ...
Chữ Tuấn 俊 nghĩa là giỏi và đẹp nhưng chữ viết có chèn bộ Truy và Nhân vào đó tức có Mộc khí mạnh, ý là Tuấn mà giỏi và đẹp thì cũng phải có nhân nghĩa không thôi cái giỏi và đẹp đó sẽ làm điều bất nhân bất nghĩa.
Chữ Kiệt 傑 nghĩa là tài giỏi hơn người thường, nhưng chữ này cũng có bộ Nhân và Mộc, hàm ý tuy giỏi hơn người nhưng cũng phải có nhân đức không thôi cái giỏi đó sẽ làm hại cuộc đời...
Tên ý nghĩa tốt đẹp vậy sao lại đặt vẫn không hợp mệnh ? Sao bé con được chọn đặt tên đẹp vậy mà hành xử lại tiêu cực?
Vì mệnh hợp với một ý nghĩa khác. Web nó tính sai rồi thì từ đó sai luôn theo.
Cha bé nghe xong... Tôi nói trên mạng nó như mạng nhện, rất dễ bị tẩu hỏa, tốt nhất nên gặp các chuyên gia. Chúng ta là người phương Đông, phong thổ cũng phương Đông, dùng các môn phương Đông mà xem sẽ tốt hơn.
-Đông Quang-

Thứ Ba, 22 tháng 8, 2023

Mệnh học chỉ để an tâm ?

Ý tưởng bốc tụ "hôm nay ăn gì" hay á, giống vẽ cỏ cho hươu ăn, giúp đỡ điên cho bá tánh mỗi khi chiều về ?!!

Sẵn nói phàm cái gì mới có ắt là nó chưa đủ giá trị thực nghiệm. Cái gì trải qua hàng nghìn năm mà vẫn còn tồn tại, nhất định là có giá trị, nhất là giá trị thực tiễn thông qua các thực nghiệm, chứng thực. Trong đó có môn Tứ trụ, còn gọi là Bát tự /Tử bình, là môn nghiên cứu con người có mặt từ rất lâu và được kết tập thành hệ thống nghiên cứu từ ít nhất là hơn một ngàn năm qua với nhiều đúc kết vừa chứa đựng lịch sử con người qua các thời kỳ, giúp dự đoán được tương lai, phân tích tìm thấy những tiềm ẩn giúp người gần lành tránh dữ. Tứ trụ giúp chúng ta không hẳn chỉ là môn giúp chúng ta yên tâm về tâm lý mà còn đề ra các giải pháp cụ thể để cải thiện bản thân...

-Đông Quang-