Khi có việc cần tư vấn quyết định gấp hãy gọi/sms ngay số 083 313 9692 - 0948 831 3060 hoặc e-mail về dongquangus@gmail.com để được ưu tiên tư vấn nhanh!

Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2016

Nhân tướng phụ nữ vượng tài, vượng phu

Vì sao môn Nhân tướng nói tướng phụ nữ phúc hậu thì thường cũng là tướng vượng tiền tài, vượng phu ?
Đó là vì tướng nữ phúc hậu có hai gò má không cao, lại có thịt dày bao phủ chỗ ấy, thịt xương trên toàn mặt đều cân đối tức không quá dày mà cũng không quá mỏng. Ánh mắt nhìn luôn hiền từ, dịu dàng...
Trong khi đó tướng nữ mà hai gò má cao, lại xương xẩu, mắt thỉnh thoảng ánh lên ánh nhìn hung dữ, thiếu thiện cảm, mặt mũi xương thịt kém cân xứng đều là hạng phá tài, hại của, làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của chính mình và cả người chồng.
Xem tướng nam và nữ có khác nhau. Nam trọng oai phong, uy nghiêm, nữ trọng phúc hậu, dịu dàng... Đó cũng bởi nam là Dương, khí phải trượng phu, nữ là Âm, khí phải nhu thuận vậy.
-dongquangus-

A-sen và câu trả lời ...

Về vụ A-sen đang xao xùm ... Dịch quẻ cũng có thể cho đáp án.

Nguồn: Internet
Ta nói Dịch Kinh, quẻ Tiệm bảo:
"鴻漸于陸, 夫征不復, 婦孕不育, 凶. 利禦寇.
Hồng tiệm vu lục, phu chinh bất phục, phụ dựng bất dục, hung, lợi ngự khấu."
Dịch: Chim hồng tiến tới đất bằng, chồng đi xa không về, vợ có mang (đẻ con mà) không nuôi, xấu; đuổi cướp thì có lợi.

Đã ở chỗ tốt rồi mà còn muốn hại người ta để thế lực của mình cao hơn, hạng người như vậy thật chẳng khác gì kẻ làm chồng mà không chăm sóc vợ, như hạng đàn bà đẻ con mà không nuôi. Thật là xấu nết, coi thường Nhân Quả, trái đạo luân thường. Tốt nhất là hãy sống cho đàng hoàng, nâng cao tư cách chính mình thay vì làm chuyện "lập lờ đánh lận con đen" của kẻ lừa đảo.

Để coi coi tới đây có phải vậy không nào !

-dongquangus-

Thủy Lôi Truân và PA

Ảo đã lên tới "đỉnh cao" mới khi mà tốc độ vận động trên đường dây đã nhanh như điện xẹt, với chỉ trong thời gian rất ngắn, PA đã có trong tkhoản cả tỷ đồng cùng nhiều lời bình luận... Bên thì chê, bên thì khen, lại có bên chửi mắng với nhiều lời rất tục tĩu... Ta bèn quyết định "tặng" các bằng hữu và học trò một quẻ mới lập được. Hỏi chứ PA làm thế đúng hay sai ?
Nguồn: Internet
Đó là quẻ Thủy Lôi Truân.
Đầu tiên, bỏ qua suy nghĩ PA có đúng mà cũng có sai ! Vì đó là điều hiển nhiên, chẳng có ai mà đúng hay sai tuyệt đối cả. Cái gì hiển nhiên tức cũng là chân lý. Đã là chân lý thì miễn bàn.

Kế tiếp, quẻ Truân nói gì ?
"六 二: 屯 如 邅 如, 乘 馬 班 如, 匪 寇 婚 媾 . 女 子 貞 不 字, 十 年 乃 字 .
Lục nhị: Truân như, chuyên như, thừa mã ban như. Phỉ khấu hôn cấu, nữ tử trinh bất tự, thập niên nãi tự.
Dịch : hào 2, âm : Khốn đốn khó khăn như người cưỡi ngựa còn dùng dằng lẫn quẩn (Nhưng hào 1 kia) không phải là kẻ cướp, chỉ là muốn cầu hôn với mình thôi. Mình cứ giữ vững chí, đừng chịu, mười năm nữa sẽ kết hôn (với hào 5). "

Tức là không "cưới" hào 1 vì/thì 10 năm nữa sẽ phải "lấy" hào 5.

Hào 1 nói gì ?
"初 :  ,   ,     
Sơ cửu: Bàn hoàn, lợi cư trinh, lợi kiến hầu.
 

Dịch: Hào 1, dương : còn dùng dằng, giữ được điều chính thì lợi, được đặt lên tước hầu (nghĩa là được giao cho việc giúp đời lúc gian truân) thì lợi.
 

Giảng: Như trên tôi đã nói, hào này là dương, tượng người có tài, lại đắc chính vì dương ở dương vị, cho nên giữ được điều chính và có lợi; sau cùng nó là dương mà lại dưới hai hào âm trong nội quái, có cái tượng khiêm hạ, được lòng dân. Vậy là người quân tử mới đầu tuy còn do dự, sau sẽ đượcgiao cho trọng trách giúp đời."


Hào 5 nói gì ?
Dịch: Hào 5, dương: Ân trạch không ban bố được (nguyên văn: dầu mỡ (cao) không trơn (truân), chỉnh đốn việc nhỏ thì tốt, việc lớn thì xấu).

Nghĩa là sao ?
Nếu không "lợi kiến hầu" thì sẽ phải gặp hào 5 vậy.
-dongquangus-