Khi bạn gặp việc khẩn cấp cần xem mệnh hoặc quẻ để tiên liệu sự việc hãy gọi/sms số 0833 139 692 hoặc 036 313 9192 ; E-mail: dongquangus@gmail.com để được tư vấn

Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2016

A-sen và câu trả lời ...

Về vụ A-sen đang xao xùm ... Dịch quẻ cũng có thể cho đáp án.

Nguồn: Internet
Ta nói Dịch Kinh, quẻ Tiệm bảo:
"鴻漸于陸, 夫征不復, 婦孕不育, 凶. 利禦寇.
Hồng tiệm vu lục, phu chinh bất phục, phụ dựng bất dục, hung, lợi ngự khấu."
Dịch: Chim hồng tiến tới đất bằng, chồng đi xa không về, vợ có mang (đẻ con mà) không nuôi, xấu; đuổi cướp thì có lợi.

Đã ở chỗ tốt rồi mà còn muốn hại người ta để thế lực của mình cao hơn, hạng người như vậy thật chẳng khác gì kẻ làm chồng mà không chăm sóc vợ, như hạng đàn bà đẻ con mà không nuôi. Thật là xấu nết, coi thường Nhân Quả, trái đạo luân thường. Tốt nhất là hãy sống cho đàng hoàng, nâng cao tư cách chính mình thay vì làm chuyện "lập lờ đánh lận con đen" của kẻ lừa đảo.

Để coi coi tới đây có phải vậy không nào !

-dongquangus-