Khi bạn gặp việc khẩn cấp cần xem mệnh hoặc quẻ để tiên liệu sự việc hãy gọi/sms số 0833 139 692 hoặc 036 313 9192 ; E-mail: dongquangus@gmail.com để được tư vấn

Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2016

Thủy Lôi Truân và PA

Ảo đã lên tới "đỉnh cao" mới khi mà tốc độ vận động trên đường dây đã nhanh như điện xẹt, với chỉ trong thời gian rất ngắn, PA đã có trong tkhoản cả tỷ đồng cùng nhiều lời bình luận... Bên thì chê, bên thì khen, lại có bên chửi mắng với nhiều lời rất tục tĩu... Ta bèn quyết định "tặng" các bằng hữu và học trò một quẻ mới lập được. Hỏi chứ PA làm thế đúng hay sai ?
Nguồn: Internet
Đó là quẻ Thủy Lôi Truân.
Đầu tiên, bỏ qua suy nghĩ PA có đúng mà cũng có sai ! Vì đó là điều hiển nhiên, chẳng có ai mà đúng hay sai tuyệt đối cả. Cái gì hiển nhiên tức cũng là chân lý. Đã là chân lý thì miễn bàn.

Kế tiếp, quẻ Truân nói gì ?
"六 二: 屯 如 邅 如, 乘 馬 班 如, 匪 寇 婚 媾 . 女 子 貞 不 字, 十 年 乃 字 .
Lục nhị: Truân như, chuyên như, thừa mã ban như. Phỉ khấu hôn cấu, nữ tử trinh bất tự, thập niên nãi tự.
Dịch : hào 2, âm : Khốn đốn khó khăn như người cưỡi ngựa còn dùng dằng lẫn quẩn (Nhưng hào 1 kia) không phải là kẻ cướp, chỉ là muốn cầu hôn với mình thôi. Mình cứ giữ vững chí, đừng chịu, mười năm nữa sẽ kết hôn (với hào 5). "

Tức là không "cưới" hào 1 vì/thì 10 năm nữa sẽ phải "lấy" hào 5.

Hào 1 nói gì ?
"初 :  ,   ,     
Sơ cửu: Bàn hoàn, lợi cư trinh, lợi kiến hầu.
 

Dịch: Hào 1, dương : còn dùng dằng, giữ được điều chính thì lợi, được đặt lên tước hầu (nghĩa là được giao cho việc giúp đời lúc gian truân) thì lợi.
 

Giảng: Như trên tôi đã nói, hào này là dương, tượng người có tài, lại đắc chính vì dương ở dương vị, cho nên giữ được điều chính và có lợi; sau cùng nó là dương mà lại dưới hai hào âm trong nội quái, có cái tượng khiêm hạ, được lòng dân. Vậy là người quân tử mới đầu tuy còn do dự, sau sẽ đượcgiao cho trọng trách giúp đời."


Hào 5 nói gì ?
Dịch: Hào 5, dương: Ân trạch không ban bố được (nguyên văn: dầu mỡ (cao) không trơn (truân), chỉnh đốn việc nhỏ thì tốt, việc lớn thì xấu).

Nghĩa là sao ?
Nếu không "lợi kiến hầu" thì sẽ phải gặp hào 5 vậy.
-dongquangus-