Thứ Ba, 3 tháng 5, 2016

Dụng thần Kim

Dành cho người quan tâm môn Tử Bình (Tứ trụ / Bát tự).
Phần 5 Dụng Kim.
Mệnh khác, Dụng thần khác. Dụng thần là "linh hồn" của mệnh. Mệnh mà "linh hồn" yếu kém thì mệnh chết, nếu "linh hồn" vượng đẹp tất nhiên mệnh tràn đầy sinh khí, cuộc đời gặp nhiều thành công.
Khi biết mệnh mình có dụng thần là Kim, nghĩa là người đó hãy tự rèn hai chữ Trang nghiêm.
Dụng Kim không chỉ chú trọng màu trắng trong trang phục, thích hợp nghề cơ khí, kim loại... mà dụng Kim còn cần có tính cương trực, ngay thẳng, nghiêm minh, biết giữ kỷ luật. Sự trang nghiêm của Kim thể hiện ở tác phong nghiêm của người sĩ quan trong quân đội, của người tu hành giữ vẹn giới luật, không chỉ ở vẻ bề ngoài nghiêm túc mà còn có ở sự nghiêm túc và liêm khiết trong tâm hồn con người. Trái lại, bệnh của dụng Kim là sự phóng đãng, lạnh lùng, cô đơn, tàn nhẫn, gian ác,... Cho nên hễ có bệnh thì chữa, hết bệnh thì ngừa, dụng Kim không bệnh thì chế được Mộc. Mộc vốn nhân từ nên có Kim "tạo hình" ắt là người đứng đắn, có nghĩa khí, giàu lòng nhân ái, ở cảnh nghèo mà không hèn, ở cảnh giàu mà không kiêu căng, thường ở chỗ được bá tánh tin cậy, quý mến, thật đáng làm gương cho đời.

*P/s: Muốn biết mệnh mình có dụng thần thuộc hành nào hãy hỏi các chuyên gia nghiên cứu hoặc học môn Tử Bình (Tứ trụ). Những cái gọi là Thủy trong Trường Lưu Thủy, hay Mộc trong Thạch Lựu Mộc, Kim trong Hải trung Kim, Thổ trong Lộc Bàng Thổ...đều không thuộc phạm vi bài viết.
Nguồn hình: Internet
-dongquangus-

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét