Khi bạn gặp việc khẩn cấp cần xem mệnh hoặc quẻ để tiên liệu sự việc hãy gọi/sms số 0833 139 692 hoặc 036 313 9192 ; E-mail: dongquangus@gmail.com để được tư vấn

Thứ Bảy, 17 tháng 11, 2018

Sao LỘC THẦN trong Tứ trụ

Giáp lộc ở Dần, Ất lộc ở Mão, Bính Mậu ở Tỵ, Đinh kỉ ở Ngọ, Canh lộc ở Thân, Tân lộc ở Dậu, Nhâm lộc ở Hợi, Quý lộc ở Tý. 

Cách tra, lấy can ngày làm chủ, địa chi của Tứ trụ thấy là có. Lộc là tước lộc, nhờ có thế lực mà được hưởng gọi là lộc. Lộc là nguồn dưỡng mệnh. Lộc ở chi năm gọi là tuế lộc, ở chi tháng gọi là kiến lộc, ở chi ngày gọi là chuyên lộc, ở chi giờ gọi là quy lộc. Người Thân vượng mà có lộc thì tài nên thấy khắc, lộc gặp Thân yếu thì tài kị thấy khắc. Lộc mã từ suy đến tử, kể cả tử tuyệt, nếu không có cát thần hỗ trợ thì nhất định phá tan sự nghiệp tổ tiên. Lộc sợ nhất là nhập không vong hoặc bị xung, nếu lấy nó làm dụng thần, không may nhập không vong hoặc bị xung lại không có cát thần giải cứu thì nhất định đói rách ăn xin, làm thuê, phiêu bạt khắp nơi. Nếu không bị như thế thì cũng không có danh vọng gì, có lộc như không. Lộc phạm xung gọi là phá lộc, như lộc Giáp ở Dần, gặp Thân là phá , khí tán không tụ, Quý nhân thì bị đình chức, tước quan, thường dân là phá , khí tan không tụ, Quý nhân thì bị đình chức, tước quan, thường dân thì cơm áo không đủ. Lộc gặp xung hoặc địa chi của tháng kiến lộc là nghèo đến mức không được hưởng nhà cửa cha mẹ để lại, hoặc rời bỏ quê hương, đi mưu sinh nơi khác. Lộc nhiều Thân vượng không nên gặp kình dương (kiếp tài), nếu không sẽ khắc vợ (chồng), khắc cha. Lộc còn là ngang hòa, nếu gặp đất quan vượng là tốt, nhật nguyên yếu mà có thần lộc giúp đỡ lại gặp ấn sinh cát tinh trợ giúp thì sẽ thành sự nghiệp, là người có phúc.
Sự cát, hung, nên và không nên của thần lộc như sau :
Giáp lộc ở Dần, gặp Bính Dần là lộc phúc tinh, gặp Mậu Dần là lộc phục mã, cả hai đều tốt cả. Gặp Canh Dần là lộc phá , nửa tốt nửa xấu ; gặp Nhâm Dần là chính lộc, có kèm với tuần không, vong thì có nhiều khả năng đi theo đạo. Gặp Giáp Dần gọi là lộc trường sinh, đại cát.
At lộc ở Mão, gặp Mão gọi là lộc hỉ thần vượng, chỉ về cát ; gặp Đinh Mão là cắt ngang đường, chủ về hung. Gặp kỉ Mão là lộc tiến thần, gặp Tân Mão là lộc phá hay còn gọi là lộc giao, tức nửa tốt nửa xấu . Gặp Quý Mão có kèm theo thiên Ất là lộc chết, tuy sang nhưng nghèo suốt đời.
Bính lộc ở Tỵ, gặp kỉ Tỵ là lộc kho trời, chủ về cát. Gặp Tân Tỵ là đứt đường, coi như bị tuần không, vong. Gặp Quý Tỵ là lộc phục Quý thần, nửa tốt nửa xấu, gặp Ất Tỵ là lộc mã, gặp Đinh Tỵ là lộc khố, đều tốt.
Đinh lộc ở Ngọ, gặp Canh Ngọ là đứt đường giống như không vong, xấu. Gặp Nhâm Ngọ là lộc đức hợp , gặp Giáp Ngọ là lộc tiến thần, đều tốt. Gặp Bính Ngọ là mừng gặp lộc thần, gặp kình dương thì nửa tốt nửa xấu. Gặp Mậu Ngọ là gặp kình dương, phần nhiều là xấu.
Mậu lộc ở Tỵ, gặp kỉ Tỵ là lộc kho trời, tốt. Gặp Tân Tỵ là đứt đường, tuần không, vong. Gặp Quý Tỵ là gặp Quý thần, hoá hợp với Mậu Quý là được chức quan quan trọng ; gặp Ất Tỵ, trạch mã là lộc đồng hương; gặp Đinh Tỵ vượng là lộc kho , đều tốt.
Kỉ lộc ở Ngọ, gặp Canh Ngọ là đứt đường, tuần không, vong, gặp Nhâm Ngọ là lộc tử Quý, đều xấu. Gặp Giáp Ngọ là lộc hợp tiến thần, là tượng hiển đạt. Gặp Bính Ngọ là mừng gặp được lộc thần. Gặp Mậu Ngọ là lộc phục thần kình dương .
Canh lộc ở Thân, gặp Nhâm Thân là lộc đại bại, gặp Giáp Thân là lộc đứt đường, tuần không, vong, đều xấu. Gặp Bính Thân là lộc đại bại. Gặp Mậu Thân là lộc phục mã, trì trệ ; nếu gặp phúc tinh Quý nhân thì tốt. Gặp Canh Thân là lộc trường sinh, đại cát.
Tân lộc ở Dậu, gặp Quý Dậu là lộc phục thần, xấu. Gặp Ất Dậu là lộc bị phá , phần nhiều thất bại. Gặp Đinh Dậu là lộc Quý thần nhưng tuần không vong, nên chủ về những việc gian dâm, nếu gặp được hỉ thần thì tốt. Gặp kỉ Dậu là lộc tiến thần, gặp Tân Dậu là chính lộc, đều tốt. Nhâm lộc ở Hợi, gặp Ất Hợi là lộc thiên đức, gặp Đinh Hợi là lộc hợp Quý thần, gặp kỉ Hợi là lộc vượng, gặp Tân Hợi là lộc cùng với mã, đều là tốt cả. Gặp Quý Hợi là lộc đại bại, chủ về đói khó suốt đời.
Quý lộc ở Tý, gặp Giáp Tý là lộc tiến thần, chủ về đăng khoa tiến đạt. Gặp Bính Tý là lộc kình dương, nếu có cả thần tinh Quý nhân thì có quyền. Gặp Mậu Tý là lộc kình dương phục nấp, hợp với lộc Quý là chỉ tốt một nửa. Gặp Canh Tý ấn lộc là cát. Gặp Nhâm Tý là chính lộc kình dương , xấu. 

(Thiệu)
-Đông Quang tổng hợp-