Khi có việc cần tư vấn quyết định gấp hãy gọi/sms ngay số 083 313 9692 - 0948 831 3060 hoặc e-mail về dongquangus@gmail.com để được ưu tiên tư vấn nhanh!

Chủ Nhật, 18 tháng 11, 2018

Sao KIẾP SÁT trong môn Tứ trụ

Lấy chi ngày hoặc chi năm để tra các chi khác trong Tứ trụ .

Thân Tý Thìn thấy Tỵ, Dần Ngọ Tuất thấy Hợi, Tỵ Dậu Sửu thấy Dần, Hợi Mão Mùi thấy Thân. Cách tra kiếp sát lấy chi năm hoặc chi ngày làm chủ, phàm địa chi trong Tứ trụ thấy là có.
Kiếp có nghĩa là đoạt, bị cướp đoạt từ ngoài gọi là kiếp. Kiếp sát tốt thì thông tuệ nhạy bén, tài trí hơn người, không làm chậm việc, lòng rộng bao la, cao minh nhanh nhẹn, vũ đức đều cao. Sinh vượng đi với Quý sát là gặp lộc ngay. Hung sát thì manh tâm độc ác, binh nghiệp thì bị thương, cướp bóc vô tình. Cho nên có câu : " Kiếp sát là vạ không lường, tài lợi danh trường bỗng nhiên mất hết, phải đề phòng tổ nghiệp tiêu tan, vợ con không kéo dài được cuộc sống. Người mà Tứ trụ gặp phùng sinh và kiếp sát sẽ trở thành bậc nho sĩ chấn hưng sự nghiệp cho triều đình, nếu giờ sinh có cả quan Quý thì làm quan to. Kiếp Thân gặp quan tinh là chủ về người nắm binh quyền, có uy và được nhiều người ngưỡng mộ." Kiếp sát chủ về hung, về các tai vạ bệnh tật, bị thương hình pháp, trong Tứ trụ không gặp được là tốt nhất. Nếu nó là kị thần thì Tính cách cường bạo, gian hoạt giảo trá, thường chuốc lấy tai hoạ. Nếu là cát tinh hoặc hỉ thần, dụng thần thì là người hiếu học, cầu tiến bộ, ham lập nghiệp, công việc chuyên cần, quả đoán trong công việc, dễ thành công.

(Thiệu)