Khi có việc cần tư vấn quyết định gấp hãy gọi/sms ngay số 083 313 9692 - 0948 831 3060 hoặc e-mail về dongquangus@gmail.com để được ưu tiên tư vấn nhanh!

Thứ Bảy, 17 tháng 11, 2018

Sao VĂN XƯƠNG trong Tứ trụ

 Cách tra là lấy can ngày, can năm làm chuẩn để tra các địa chi trong Tứ trụ . 

Can ngày, năm giáp thấy tị ; Can ngày, năm ất thấy ngọ ; Can ngày, năm bính, mậu thấy thân ; Can ngày, năm đinh, tị thấy dậu ; Can ngày, năm canh thấy hợi ;  Can ngày, năm tân thấy tí ; Can ngày, năm nhâm thấy dần ; Can ngày, năm hợi thấy mão ;

Những người trong Tứ trụ tra thấy như trên gọi là có sao văn xương. Sao văn xương nhập mệnh thì thông minh hơn người . Trong Tứ trụ kiêm có học đường thì chủ về học tập ưu tú, khí chất nho nhã, và còn có tác dụng gặp xung hoá cát.  Sao văn xương là thực thần lâm quan, là chỗ trường sinh. Ví dụ giáp lấy bính làm thực thần, bính lâm quan ở tị cho nên giáp lấy tị làm văn xương. Căn cứ nguồn gốc của sao văn xương ta có thể tìm ra cách nhớ. Văn xương nhập mệnh chủ về thông minh hơn người , gặp hung hóa cát. Tác dụng của nó tương tự như thiên đức, nguyệt đức, thiên Ất Quý nhân. Xem kĩ văn xương Quý nhân ta thấy, cứ " thực thần" lâm quan là có văn xương Quý nhân. Do đó mà gọi là văn xương tức thực thần kiến lộc. Người văn xương nhập mênh thì khí chất thanh tao, văn chương cử thế. Nam gặp được thì nội tâm phong phú, nữ gặp được thì đoan trang, ham học, ham hiểu biết, muốn vươn lên, cuộc đời lợi đường tiến chức, không giao thiệp với kẻ tầm thường. Trong thực tiễn, người có văn xương Quý nhân sinh vượng, thường đỗ đạt các trường chuyên khoa, đại học, về đường học hành thi cử.

(Thiệu)