Khi bạn gặp việc khẩn cấp cần xem mệnh hoặc quẻ để tiên liệu sự việc hãy gọi/sms số 0833 139 692 hoặc 036 313 9192 ; E-mail: dongquangus@gmail.com để được tư vấn

Thứ Bảy, 17 tháng 11, 2018

Sao TƯỚNG TINH trong môn Tứ trụ (Bát tự/Tử bình)

Lấy chi năm, chi ngày để tra những chi khác. 

Chi năm, chi ngày là dần, ngọ, tuất còn gặp ngọ ; Chi năm, chi ngày là thân , tí , thìn còn gặp tí ;
Chi năm, chi ngày là tỵ , dậu , sửu còn gặp dậu ; Chi năm, chi ngày là hợi , mão , mùi còn gặp mão ;

Phàm trong Tứ trụ gặp một trong bồn trường hợp trên là có tướng tinh. Tướng tinh vừa chủ về văn, vừa chủ về võ, có khả năng nắm quyền, được mọi người kính phục. Tướng tinh đi với mã tinh, đi với kình dương là hỉ, người như thế không phải là tướng soái thì cũng là cấp tương đương, lộc trọng quyền cao.
Tướng tinh giống như đại tướng ở trong quân, nên lấy vượng khí giữa ba chi hợp lại để làm tướng tinh. Ví dụ : dần, ngọ, tuất là tam hợp, trong đó ngọ ở ngôi giữa, gặp ngọ tức là có tướng tinh. Trong Tứ trụ có tam hợp cục đó mà còn gặp ngọ tức là có tướng tinh. Những trường hợp khác cũng hiểu tương tự. 

(Thiệu)