Khi bạn gặp việc khẩn cấp cần xem mệnh hoặc quẻ để tiên liệu sự việc hãy gọi/sms số 0833 139 692 hoặc 036 313 9192 ; E-mail: dongquangus@gmail.com để được tư vấn

Thứ Bảy, 17 tháng 11, 2018

Sao THIÊN Y trong môn Tứ trụ (Tử bình, Bát tự)

Lấy chi tháng để tra các chi khác trong Tứ trụ . 

Chi tháng tí còn gặp hơi ; chi tháng sửu còn gặp tí. Chi tháng dần còn gặp sửu ; chi tháng mão còn gặp dần. Chi tháng thìn còn gặp mão ; chi tháng tị còn gặp thìn . Chi tháng ngọ còn gặp tị ; chi tháng mùi còn gặp ngọ . Chi tháng thân còn gặp mùi ; chi tháng dậu còn gặp thân . Chi tháng tuất còn gặp dậu ; chi tháng hợi còn gặp tuất . 

Phàm trong Tứ trụ lệnh tháng gặp những chi trên là có thiên y. Thiên y vượng là cát tinh, nó nắm quyền chữa các bệnh tật. Mệnh gặp thiên y là người có y thuật hoặc trong gia tộc có làm thuốc. Thiên y nhược thì không phải là sao tốt, người như thế nếu không bệnh tật thì thân thể cũng yếu đuối vô lực. Cách nhớ thiên y là chi trước chi tháng, ví dụ tháng dậu gặp chi thân là có thiên y. 

(Thiệu)