Khi có việc cần tư vấn quyết định gấp hãy gọi/sms ngay số 083 313 9692 - 0948 831 3060 hoặc e-mail về dongquangus@gmail.com để được ưu tiên tư vấn nhanh!

Thứ Bảy, 17 tháng 11, 2018

Sao Thiên Ất quý nhân trong Tứ trụ

 Giáp Mậu đi với trâu, dê ; Ất kỉ đi với chuột, khỉ. Bính Đinh là lợn gà ; Nhâm Quý là thỏ ,rắn. Canh Tân hổ, ngựa, đó là phía Quý nhân. 

Thiên Ất Quý nhân là trong năm tháng ngày giờ sinh gặp Quý nhân, Quý nhân là cát tinh, là sao giải ách, sao cứu trợ. Trong Tứ trụ có Quý nhân là gặp việc có người giúp, gặp tai ách có người giải cứu, là sao gặp hung hóa thành cát. Cho nên sách nói : " Thiên Ất là thần trên trời, trong tử vi luôn ở bên ngoài cửa, sắp hàng ngang, thái Ất làm những việc của thiên hoàng đại đế, nên tên gọi là thiên Ất. Thần thiên Ất tôn Quý, tất cả mọi hung sát đều phải lánh xa.". Còn nói " Thiên Ất Quý nhân gặp sinh vượng, thì diện mạo hiên ngang, Tính tình nhanh nhẹn, lý lẽ phân minh, không thích mẹo vặt, mà thẳng thắn, người ôn hòa đức độ, được mọi người yêu mến khâm phục. Thái Ất mà tử tuyệt thì Tính tình cố chấp, có thái Ất sẽ đỡ. Nếu thái Ất đi với kiếp sát thì có uy, đa mưu túc kế. Thái Ất đi với quan phù thì văn chương bay bổng, lời lẽ hùng biện. Thái Ất đi với kiến lộc thì văn chương thành thật, ân huệ khắp nơi, là người quân tử".
Thiên Ất Quý nhân là thần tốt nhất trong mệnh. Ai có nó thì vinh hiển, công danh sớm đạt, dễ thăng quan. Nếu mệnh thừa vượng khí thì có thể đạt đến danh tướng, công hầu. Đại tiểu vận hành đến năm đó thì nhất định sẽ được thăng quan. Tất cả những gì gặp được cái này đều là điềm tốt. Phàm người ta đến lúc gặp được thái Ất Quý nhân thì gặp tin vui, mọi việc đều thuận. Thiên Ất Quý nhân lại gặp được thiên đức, nguyệt đức thì Quý vô cùng, người đó thông minh trí tuệ. Quý nhân toạ vào can ngày thì suốt đời thanh cao. Tóm lại trong Tứ trụ có thiên ất Quý nhân thì thông minh tháo vát, gặp việc linh lợi, gặp hung hóa cát, là người hào phóng,hay vui vẻ giúp người, tâm tư hiền lành, giao thiệp rộng rãi, được mọi người ủng hộ. Thiên Ất Quý nhân tốt nhất là được sinh vượng, được cát tinh trợ giúp,kị nhất là gặp hình xung khắc hại hoặc đất không, vong, tử, tuyệt. Người gặp thế là họa, nguồn phúc giảm đi, suốt đời vất vả.
Thìn Tuất là chỗ cao nhất, Quý nhân không gặp nên hai chi Thìn Tuất không có thiên Ất Quý nhân.
Cách tra thiên Ất Quý nhân như can năm, can ngày đều tra được , lấy can năm tra bốn chi trong Tứ trụ xem có gặp Quý nhân không. Xong lại lấy can ngày tra bốn chi trong Tứ trụ xem có gặp Quý nhân không. Căn cứ ví dụ cổ và ví dụ thật, chỉ cần Quý nhân hai địa chi trong Tứ trụ xuẤt hiện tức là đều có sao Quý nhân.
Còn nếu can năm, can ngày, thai nguyên, cung mệnh đều không có Quý nhân thì khi gặp việc xấu hoặc đại nạn sẽ khó mà khắc phục. Lúc đó phải dựa theo can năm, can ngày của tương khắc người đó thiếu Quý nhân phải tìm những dao Quý nhân gần đó giúp đỡ thì may ra sẽ đỡ được phần nào. Nếu vốn có Quý nhân thì dù biết được hay không, khi gặp khó khăn là có người giúp. Người giúp đó trong Tứ trụ gọi là Quý nhân. Ví dụ bị chết đuối mà có người giúp, người giúp đó trong Tứ trụ là Sửu, Mùi thì ân nhân ngoài đời thường là người tuổi Sửu hoặc tuổi Mùi. 

(Thiệu)