Khi bạn gặp việc khẩn cấp cần xem mệnh hoặc quẻ để tiên liệu sự việc hãy gọi/sms số 0833 139 692 hoặc 036 313 9192 ; E-mail: dongquangus@gmail.com để được tư vấn

Thứ Bảy, 17 tháng 11, 2018

Sao KIM DƯ trong môn Bát Tự Tứ trụ Tử Bình

Lấy can ngày để ra các chi khác trong Tứ trụ . 

Can ngày giáp gặp thìn, can ngày ất gặp tị ; can ngày bính, mậu gặp mùi ; can ngày đinh, kỷ gặp thân ; can ngày canh gặp tuất ; can ngày tân gặp hợi, can ngày nhâm gặp sửu, can ngày quý gặp dần. Kim là quý, dư là xe. Tứ trụ có kim là tượng xe vàng, ví dụ như quân tử ở quan thì được lộc, được thì đi xe ; thần dân lấy xe làm nghiệp để chở quan đi. Kim dư là cát tinh. Cách nhớ là ngôi của nó ở trước hai ngôi của nhật can lộc, ví dụ giáp lộc ở dần, nếu trong Tứ trụ có thìn tức là có kim dư.

(Thiệu)