Khi bạn gặp việc khẩn cấp cần xem mệnh hoặc quẻ để tiên liệu sự việc hãy gọi/sms số 0833 139 692 hoặc 036 313 9192 ; E-mail: dongquangus@gmail.com để được tư vấn

Thứ Bảy, 17 tháng 11, 2018

Sao THÁI CỰC QUÝ NHÂN trong Tứ trụ

Sinh Giáp Ất tìm trong Tý Ngọ. Sinh Bính Đinh thì gặp gà thỏ. Mậu Kỷ hai can gặp tứ Quý. Canh Tân Dần Hợi lộc dồi dào. Nhâm Quý gặp Tỵ Thân tốt đẹp. 

Được như trên phúc lộc tuôn về. Sách nói : " Thái cực, thái là ban đầu, là bắt đầu, vận hình thành ở giai đoạn đầu là thái cực, là nhất định thành, nhất định kết quả. Vật có chỗ quy tụ về gọi là cực, tức tạo hoá duy trì cho sự thuỷ chung, nên gọi thái cực là Quý nhân vậy. Mộc Giáp Ất được tạo ra ở Tý, nhờ khảm Thủy mà sinh và kết thúc ở Ngọ, đó là do ly hoả đốt mà chết. Hỏa của Bính Đinh ra đời ở chấn Mão, sau được tàng dấu ở đoài Dậu. Kim của Canh Tân được Dần nên Kim sinh ở cấn, nhờ gặp Hợi nên Kim được tôn Quý ở càn. Thuỷ của Nhâm Quý đầu tiên sinh ra nhờ Thân, sau đó được Tỵ dung nạp".
Đất nứt ở Đông Nam, bốn bể rãnh mương đều chảy về ngôi tốn, tức là ý có thuỷ chung. Mậu Kỷ là Thổ mừng sinh ở Thân, được Thìn Tuất Sửu Mùi là bốn kho chính, tức là Quý nhân gặp được sẽ có thần phúc phù trợ, còn gì hơn mà không tốt đẹp. Mệnh người gặp được thái cực Quý nhân là chủ về thông minh hiếu học, tàng ẩn hỉ thần, chăm chỉ dụng công. Đặc biệt đoán về học hành, chức nghiệp, hỉ tinh, tướng mặt, Tứ trụ, Bát quái, phong thuỷ âm dương thì thái cực Quý nhân rất quan trọng. Người gặp nó có Tính cách chính trực, làm việc chuyên chú, có đầu có đuôi, nếu được sinh vượng, lại có thái cực Quý nhân cát tinh phù trợ thì ý chí hiên ngang, phúc thọ song toàn, nếu không phải quan cao trong triều đình thì cũng là người giàu sang giữa muôn dân. Cách tra thái cực Quý nhân cũng giống tra thiên Ất Quý nhân, nhưng không gắn với thuyết thai nguyên và cung mệnh. 

(Thiệu)