Khi bạn gặp việc khẩn cấp cần xem mệnh hoặc quẻ để tiên liệu sự việc hãy gọi/sms số 0833 139 692 hoặc 036 313 9192 ; E-mail: dongquangus@gmail.com để được tư vấn

Thứ Bảy, 17 tháng 11, 2018

Sao LỤC GIÁP KHÔNG VONG trong môn Tứ trụ (Bát tự, Tử bình)

 Lấy can chi của trụ ngày để tra các chi khác trong Tứ trụ . Phàm can chi ngày trong mỗi giáp của bảng 60 giáp tí , các địa chi khác của Tứ trụ gặp như trên là tuần không. Ví dụ trụ ngày ất sửu là sau giáp tí một ngày nên nó thuộc tuần giáp tí, mười can trong tuần này vừa hết nhưng hai chi cuối cùng của 12 địa chi thì chưa đến lượt, nên tuần không. Hai chi tuần không đó chuyển vào tuần giáp sau ... Cứ như thế đến tuần thứ sáu thì các can chi mới vừa khớp và kết thúc ở quý hợi. Lục giáp không vong là hung nhiều, cát ít. Cát tinh gặp không vong là không tốt, nhưng ngược lại kị thần không vong thì không còn là hại nữa. Cái được sinh vượng, khí chất quảng đại phần nhiều thu được những danh lợi bất ngờ, nếu gặp tử tuyệt thì thành công nhiều mà thất bại cũng lắm, phiêu bạt giang hồ.