Khi có việc cần tư vấn quyết định gấp hãy gọi/sms ngay số 083 313 9692 - 0948 831 3060 hoặc e-mail về dongquangus@gmail.com để được ưu tiên tư vấn nhanh!

Thứ Bảy, 17 tháng 11, 2018

Sao KIM THẦN trong môn Tứ trụ

Kim thần là Ất Sửu, kỉ Tỵ, Quý Dậu, tức ba nhóm can chi. 

Kim thần lấy trụ ngày trụ giờ đều được . Căn cứ thực tiễn, trụ ngày gặp Kim thần, trường hợp trong Tứ trụ thiếu hoả, khi vận nhập vào hoả thì lập tức giàu sang. Điều đó nói lên trụ ngày gặp Kim thần cũng đúng. Do đó, cho dù là trụ ngày hay trụ giờ, chỉ cần lâm Kim thần thì đều là được . 
Kim không có Hỏa không thể thành vũ khí, nên Kim cần phải có hoả để luyện, do đó Kim gặp hành hoả thì phát. Trong Tứ trụ có hoả, nhưng không hành Hỏa thì hoả cục ban đầu đó không có lực, phải gặp Hỏa vận mới phát, cho nên có câu : " Kim thần gặp hoả, uy trấn biên cương". "Kim thần nhập hoả, phú Quý vang xa". 
Kim thấy thuỷ thì trầm cho nên Kim thần gặp thuỷ là gặp tai vạ. Vận đến Kim thuỷ thì tai hoạ đến ngay, đi lên phương Bắc là xấu, có thể tai nạn rất nặng. Kim thần gặp tài là tốt, gặp tài vận là phát. Gặp tài vận đã tốt, gặp cả hoả nữa càng tốt hơn. Kim thần là Quý cách, gặp nó người đó không giàu thì sang, thông minh, hiếu học, có tài, nhưng Tính gấp, mạnh mẽ, khăng khăng làm một mình. Trong Tứ trụ Kim nhiều ( hoặc nạp âm Kim nhiều ) Thủy vượng là phá cách, chủ về hoạ nhiều mà thành công ít, không có tình nghĩa với lục Thân, anh em chia lìa, người vẤt vả khổ sở. 

(Thiệu)