Khi có việc cần tư vấn quyết định gấp hãy gọi/sms ngay số 083 313 9692 - 0948 831 3060 hoặc e-mail về dongquangus@gmail.com để được ưu tiên tư vấn nhanh!

Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2016

"Nước chảy vào chỗ trũng"

Dịch nói "Nước chảy vào chỗ trũng".
Nếu Sài Gòn cứ tiếp tục bơm nước ngầm lên xài thì các mạch sẽ cạn, đất sẽ nằm vào chỗ đã mất nước ấy, rồi ở trên sẽ lún xuống, trời mưa đến nước sẽ chảy vào chỗ mà đất đã rời đi.
Lại có câu Dịch nói: "Dịch là Bất Dịch"
Nước chẳng thể ngừng chảy vào chỗ trũng mà khắp nơi ngoài rìa trung tâm đất lại dày lên bởi các công trình xây dựng, cống thì dân góp phần bỏ rác làm nghẹt, kênh rạch chẳng được nạo vét khơi thông làm nước phải ngừng chảy...tạo thành một "cái chảo" cho nước đọng lại và ngừng chảy ở giữa.
Nước mà ngừng chảy là trái quy luật nên mới ngập úng vậy.
Dăm năm nữa Sài Gòn, Hà Nội...sẽ ra sao ?

Nguồn: báo Tuổi Trẻ
Nguồn: báo Tuổi Trẻ

-dongquangus-