Khi bạn gặp việc khẩn cấp cần xem mệnh hoặc quẻ để tiên liệu sự việc hãy gọi/sms số 0833 139 692 hoặc 036 313 9192 ; E-mail: dongquangus@gmail.com để được tư vấn

Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2016

"Nước chảy vào chỗ trũng"

Dịch nói "Nước chảy vào chỗ trũng".
Nếu Sài Gòn cứ tiếp tục bơm nước ngầm lên xài thì các mạch sẽ cạn, đất sẽ nằm vào chỗ đã mất nước ấy, rồi ở trên sẽ lún xuống, trời mưa đến nước sẽ chảy vào chỗ mà đất đã rời đi.
Lại có câu Dịch nói: "Dịch là Bất Dịch"
Nước chẳng thể ngừng chảy vào chỗ trũng mà khắp nơi ngoài rìa trung tâm đất lại dày lên bởi các công trình xây dựng, cống thì dân góp phần bỏ rác làm nghẹt, kênh rạch chẳng được nạo vét khơi thông làm nước phải ngừng chảy...tạo thành một "cái chảo" cho nước đọng lại và ngừng chảy ở giữa.
Nước mà ngừng chảy là trái quy luật nên mới ngập úng vậy.
Dăm năm nữa Sài Gòn, Hà Nội...sẽ ra sao ?

Nguồn: báo Tuổi Trẻ
Nguồn: báo Tuổi Trẻ

-dongquangus-