Khi bạn gặp việc khẩn cấp cần xem mệnh hoặc quẻ để tiên liệu sự việc hãy gọi/sms số 0833 139 692 hoặc 036 313 9192 ; E-mail: dongquangus@gmail.com để được tư vấn

Thứ Tư, 23 tháng 8, 2023

Cao và Thấp trong quẻ Địa Thiên Thái

 Đó...Thời Thay Đổi là nó vậy đó !

Nếu ở trên cao mà không xuống, nhất định dưới thấp sẽ không lên. Trên cao càng không xuống, dưới thấp sẽ ngày càng thấp hơn.
Đó cũng là vì trên xuống không chỉ có xuống một mình, trên xuống còn kéo theo nhiều cái cao khác xuống theo, nhờ đó mà dưới thấp được đôn lên cao cho đến ngày cân bằng. Nếu một ngày mà trên cao không xuống với thấp, nhất định thấp bị trôi tuột...
Vậy nên ở chỗ thấp mà biết được vấn đề ở trên cao, nhất định sẽ không để cao có lỗi với thấp... Sắp tới khó nói có chuyện gì nhưng đó là tiến trình không thể đảo ngược.
Dịch Kinh, quẻ Thái viết Trời xuống với Đất, Đất hướng đến Trời, Trời Đất nhờ đó mà gặp được nhau, cũng từ đó vạn vật sinh sôi, nhân dân ca hát thái bình...
-Đông Quang-