Khi có việc cần tư vấn quyết định gấp hãy gọi/sms ngay số 083 313 9692 - 0948 831 3060 hoặc e-mail về dongquangus@gmail.com để được ưu tiên tư vấn nhanh!

Thứ Ba, 22 tháng 8, 2023

Mệnh học chỉ để an tâm ?

Ý tưởng bốc tụ "hôm nay ăn gì" hay á, giống vẽ cỏ cho hươu ăn, giúp đỡ điên cho bá tánh mỗi khi chiều về ?!!

Sẵn nói phàm cái gì mới có ắt là nó chưa đủ giá trị thực nghiệm. Cái gì trải qua hàng nghìn năm mà vẫn còn tồn tại, nhất định là có giá trị, nhất là giá trị thực tiễn thông qua các thực nghiệm, chứng thực. Trong đó có môn Tứ trụ, còn gọi là Bát tự /Tử bình, là môn nghiên cứu con người có mặt từ rất lâu và được kết tập thành hệ thống nghiên cứu từ ít nhất là hơn một ngàn năm qua với nhiều đúc kết vừa chứa đựng lịch sử con người qua các thời kỳ, giúp dự đoán được tương lai, phân tích tìm thấy những tiềm ẩn giúp người gần lành tránh dữ. Tứ trụ giúp chúng ta không hẳn chỉ là môn giúp chúng ta yên tâm về tâm lý mà còn đề ra các giải pháp cụ thể để cải thiện bản thân...

-Đông Quang-