Khi bạn gặp việc khẩn cấp cần xem mệnh hoặc quẻ để tiên liệu sự việc hãy gọi/sms số 0833 139 692 hoặc 036 313 9192 ; E-mail: dongquangus@gmail.com để được tư vấn

Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2015

Phước đức lớn...

Có thể nói, phước đức lớn nhất trong đời người chính là được gần gũi, làm bạn với những người có lòng nhân từ.
Vì sao ?
Chúng ta hãy chọn đề tài "Nhân - Quả" rồi Thiền.
Vì sao ?
Sau khi quán chiếu Nhân Quả, sẽ thấy:
Ở thời rạn nứt, người có lòng nhân từ không rạn nứt.
Ở thời ly tán, người có lòng nhân từ không ly tán.
Ở thời lừa dối, người có lòng nhân từ không lừa dối.
Ở thời cãi nhau, người có lòng nhân từ không cãi nhau.
Vì sao ?
Người có lòng nhân từ vốn tính tình gần gũi thì làm gì có rạn nứt ?! Lại cũng chẳng ly tán vì nào có xa rời thế gian ?! Do vậy ta vẫn còn người để gần.
Người có lòng nhân từ là người dám xả bỏ cái Tôi thì còn lừa ai làm gì, và tâm địa có bị giới hạn đâu mà cãi nhau ?! Do vậy ta vẫn còn người để tựa nương.
Tìm được người có lòng nhân từ để làm bạn khó lắm không ?
Không khó lắm vì có cách để tìm ra họ.
Cách nào ?
Nói theo nhà Phật là hãy bố thí thân mạng của mình.
Nghĩa là sao ?
Bố thí thân mạng nghĩa là chẳng phải đánh bom tự sát, đem thịt cho người ăn...mà nghĩa bóng là xả bỏ (tức bố thí) cái Tôi của mình (tức thân mạng).

Khi xả bỏ cái Tôi rồi thì đó cũng là lúc "Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu", tự nhiên sẽ thấy họ xuất hiện bên mình.

-dongquangus-