Khi bạn gặp việc khẩn cấp cần xem mệnh hoặc quẻ để tiên liệu sự việc hãy gọi/sms số 0833 139 692 hoặc 036 313 9192 ; E-mail: dongquangus@gmail.com để được tư vấn

Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2015

Chẳng...Không...

Mưa rơi mà chẳng phải mưa rơi
Giang tay đón lấy không giọt nào
Quá khứ hư ảo như bức màn đen trắng
Tương lai cũng chẳng có sắc hình
Chỉ có tịnh thanh nơi Tâm cõi
Ngân nga "Chứng đạo ca"
"Vô minh thực tánh tức Phật tánh
Ảo hóa Không thân tức pháp thân..."

-dongquangus-