Khi bạn gặp sự việc khẩn cấp, hãy gọi hoặc sms số 083 313 9692 hoặc e-mail: dongquangus@gmail.com để được tư vấn giải pháp tháo gỡ!

Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2015

Chẳng...Không...

Mưa rơi mà chẳng phải mưa rơi
Giang tay đón lấy không giọt nào
Quá khứ hư ảo như bức màn đen trắng
Tương lai cũng chẳng có sắc hình
Chỉ có tịnh thanh nơi Tâm cõi
Ngân nga "Chứng đạo ca"
"Vô minh thực tánh tức Phật tánh
Ảo hóa Không thân tức pháp thân..."

-dongquangus-

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét