Mùa dịch thầy vẫn làm việc online. Khi bạn gặp việc khẩn cấp cần xem quẻ bói Dịch để hỏi kế sách hoặc đăng ký xem Tứ trụ... hãy gọi/sms số 083 313 9692 hoặc e-mail: dongquangus@gmail.com để được tư vấn giải pháp tháo gỡ!

Thứ Tư, 4 tháng 2, 2015

Nhược đãi ưng lai sư tử thượng...

Sấm Trạng có câu:
"Nhược đãi ưng lai sư tử thượng
Tứ phương thiên hạ thái bình phong"
Có một số "chiên dza" trên các diễn đàn lý số luận hai câu trên rằng nào là "Nếu con chim ưng đến đậu trên lưng con sư tử thì bốn phương thái bình" rồi luận "chim ưng là biểu tượng quyền lực, sư tử thì dũng mãnh, sự kết hợp giữa chúng sẽ tạo nên thế mạnh..." bla bla...Nghe có vẻ hay nhưng...

Dịch hai câu Sấm trên thế này:
"Nếu chịu ngồi lên đài sư tử
Sẽ thấy ngọn gió thái bình bốn phương"
Nghĩa là sao ?
"Sư tử" tức là cái đài sư tử, là cái chỗ ngồi của đức Phật. Trong kinh Phật thường thấy nhiều lần giảng pháp, đức Phật ngồi trên một cái bệ cao, gọi là đài sư tử. "Nhược đãi" là nếu mà. "Ưng lai" là đồng ý đến với. "Tứ phương" tức bốn hướng, là thế giới.
Như thế, ý của Trạng muốn nói:"Nếu anh chịu tu hành Phật đạo, thì mới thấy cảnh thái bình". Điều này cũng hàm ý chân lý thế gian khó mà nói cảnh thái bình. Nay chỗ này chiến tranh, mai chỗ nọ xung đột. Khi thì chém giết, khi thì cãi nhau, giành giật đủ thứ...Thái bình chỉ tạm đến rồi đi, không dễ gì có được sự bền lâu. Chỉ có khi trở lại với chân tâm thanh tịnh của mình thì ta mới thấy bình an.
Từ đó Sấm nói hai câu, kỳ thực rút gọn lại có một câu duy nhất "TÂM BÌNH THẾ GIỚI BÌNH"

-dongquangus-

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét