Khi bạn gặp việc khẩn cấp cần xem mệnh hoặc quẻ để tiên liệu sự việc hãy gọi/sms số 0833 139 692 hoặc 036 313 9192 ; E-mail: dongquangus@gmail.com để được tư vấn

Thứ Năm, 23 tháng 10, 2014

Độc Dịch

Hải vũ nhược khai tân thế giới              

海宇若開新世界

Dân phong ưng nhập cổ hồng hoang  

民風應入古鴻荒

Thanh thần độc khởi quan Chu Dịch    

清晨獨起觀周易

Tiêu tức doanh hư vị dị tường               

消息盈虛未易詳

                                                 -Nguyễn Khuyến-

(Nếu đời mở khai tân thế giới,Người ta cũng nên theo nền nếp thuở xa xưa,Sáng sớm thức dậy, riêng mình ta đọc Dịch,
Hiểu rõ thế sự thay đổi không phải dễ.)