Khi bạn gặp việc khẩn cấp cần xem mệnh hoặc quẻ để tiên liệu sự việc hãy gọi/sms số 083 313 9692 hoặc e-mail: dongquangus@gmail.com để được tư vấn

Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2015

Sanh - Diệt

Vạn pháp vốn dĩ chẳng có Sanh - Diệt, mọi thứ đều do Duyên Hợp - Tan mà gọi là có Sanh - Diệt đó thôi.
Vì thấy Diệt nên mới Sanh. Nếu chẳng có Diệt thì chẳng Sanh làm gì.

Đừng ngại Sanh, vì Sanh chỉ là phương tiện để nhận thức Sanh-Diệt mà thôi.

Đến lúc nào đó, hãy thong thả đọc bài kệ này :

"Chư hành vô thường
Thị sanh diệt pháp
Sanh diệt diệc dĩ
Tịch diệt vi lạc"

-dongquangus-

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét