Khi có việc cần tư vấn quyết định gấp hãy gọi/sms ngay số 083 313 9692 - 0948 831 3060 hoặc e-mail về dongquangus@gmail.com để được ưu tiên tư vấn nhanh!

Thứ Hai, 25 tháng 5, 2015

... đến từ đâu ?

- Hỏi chuyện xảy ra cho ta đến từ đâu ?

- Đến từ mệnh.


- Mệnh đến từ đâu ?


- Đến từ Nhân Quả.