Thứ Hai, 25 tháng 5, 2015

... đến từ đâu ?

- Hỏi chuyện xảy ra cho ta đến từ đâu ?

- Đến từ mệnh.


- Mệnh đến từ đâu ?


- Đến từ Nhân Quả.
Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét