Khi bạn gặp việc khẩn cấp cần xem mệnh hoặc quẻ để tiên liệu sự việc hãy gọi/sms số 0833 139 692 hoặc 036 313 9192 ; E-mail: dongquangus@gmail.com để được tư vấn

Chủ Nhật, 17 tháng 1, 2016

Quốc vận Việt Nam 2016 (phần 2)

Ở thời cuối của 64 quẻ Dịch, nhất là 2 quẻ Ký Tế và Vị Tế, Thiên Địa đảo lộn, Đúng Sai khó phân, Thật Giả khó biết, Thiện Ác khó thấy, Lòng người khó lường...Cho nên mới nói là Ảo.
Ở thời Ảo, Ma đạo hoành hành, ở đâu có điều tốt chúng đến phá, chỗ nào dễ ăn chúng có mặt ngay. Chúng giả dạng làm người tốt để phá hoại điều tốt. Chúng phá hoại điều tốt để trục lợi cá nhân nhưng chúng cũng cố biến người tốt thành kẻ xấu.
Người tốt mà biến thành kẻ xấu là vì họ trở thành kẻ xấu lúc nào chính họ cũng không hay. Họ tưởng họ làm và nói như vậy là đúng. Thực sự không nói gì mới đúng, vì đời chẳng bao giờ thiếu kẻ nói ra. Luôn có những cái mồm không nghỉ vô tình tạo ra khẩu nghiệp phá hoại những điều xứng đáng hơn nhiều.
 Ở thời Ảo, quan hệ ngoại giao cũng nhiều thử thách. Xưa nay ngoại giao là chỗ thường ảo, nay nói này có khi mai lại nói khác, nói khác rồi lại làm khác hơn. Rất phức tạp. Nếu quan hệ ngoại giao để mưu cầu những cái lợi ngắn hạn thì sẽ để lại hậu quả lâu dài.
Bắc phương vượng Tài, Tây phương vượng Khố. Nếu Nam phương dụng Hỏa ắt chẳng lợi mình là bao, mà nếu lợi mình thì lẽ nào chịu ...? Hẳn là không rồi, người VN vẫn cái tính cứng...ấy mà !

Ở thời Ảo, cái gì cũng Ảo, chỉ có Chân Tâm của chính mình là phi ảo.
Nói Chân Tâm phi ảo vì nó không ảo chứ không nói nó Thật vì thật là thật ở đâu sao không thấy ?
Thế nên người ở thời Ảo muốn tránh họa thì phải Phi Ảo chính mình trước.

 Ở thời Ảo, chúng ta hãy sống và nói lời đạo đức.
Tại sao ?
Ở thời Ảo, cái Sai là cái Ảo, cái Đúng là cái Phi Ảo.
Đạo đức cũng là Phi Ảo.
Chúng ta không nói Đạo đức là Thật vì có sờ nắn được đâu, có hình thù, mùi vị gì đâu mà nói là Thật ? Nhưng như thế không có nghĩa nó là Ảo, bởi nói Ảo sao nó vẫn hiện hữu hằng ngày, hằng giờ, hằng phút , hằng giây, hằng phần tỷ giây...ở bất cứ đâu trong vũ trụ này ? Cho nên gọi Đạo đức là Phi Ảo.
Phi Ảo tức không phải Ảo. Thời Ảo, ai ảo tưởng bản thân tức người đó sống Ảo. Ai Phi Ảo tức sống trong Đạo đức.
Sống trong Đạo đức đồng nghĩa có Trí tuệ. Có Trí tuệ ắt sẽ có Phúc Đức. Có Phúc đức tất sẽ được sống an lạc. Sống an lạc tất sinh Thiện nghiệp. Sinh Thiện nghiệp tất được Bình yên vậy.

 -dongquangus-