Thứ Bảy, 30 tháng 4, 2016

Dụng thần Thổ

Dành cho người quan tâm môn Tử Bình (Tứ Trụ).
Phần 3 Dụng Thổ.
Sau khi tự (hoặc nhờ thầy) phân tích năm tháng ngày giờ sinh mà biết mệnh mình dụng Thổ, nghĩa là người đó phải biết giữ Tín.
Tín đây không chỉ có nghĩa là người sống nơi đất dày, mặc đồ màu vàng cát, sử dụng đồ dùng đa phần sành sứ, biết giữ uy tín, có lòng trung thành, làm việc cẩn thận, thái độ khoan hòa, chắc chắn mà còn là người trung thực với chính mình, đồng nghĩa liêm khiết với mọi người. Người dụng Thổ là người nói là làm, hứa là làm cho bằng được, hẹn không bao giờ sai. Điều quan trọng của người dụng Thổ là không dối gian và thất tín bởi dối gian và bội ước là bệnh của Thổ. Thổ bị bệnh thì không chế ngự được Thủy. Thủy chủ về Trí mà không bị chế thì tâm tính gian xảo, cư xử bản năng, ưa nói dối để tư lợi... Do vậy có bệnh thì chữa, hết bệnh thì ngừa, tập giữ chữ Tín, hứa phải giữ lời kể cả với chính mình.
Người dụng Thổ thành công là người chắc chắn đáng tin tưởng, ai gặp cũng cảm thấy thân thiện, gần gũi và yên tâm, nhờ đó mà người dụng Thổ gặp nhiều thành công, hạnh phúc trong cuộc sống.

*P/s: Muốn biết mệnh mình có dụng thần thuộc hành nào hãy hỏi các chuyên gia nghiên cứu hoặc học môn Tử Bình (Tứ trụ). Những cái gọi là Thủy trong Trường Lưu Thủy, hay Mộc trong Thạch Lựu Mộc, Kim trong Hải trung Kim, Thổ trong Lộc Bàng Thổ...đều không thuộc phạm vi bài viết.

Nguồn hình: Internet.

-dongquangus-

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét