Khi bạn gặp việc khẩn cấp cần xem mệnh hoặc quẻ để tiên liệu sự việc hãy gọi/sms số 0833 139 692 hoặc 036 313 9192 ; E-mail: dongquangus@gmail.com để được tư vấn

Chủ Nhật, 4 tháng 12, 2016

Cho con đến trường vậy có đúng không ?

Ngày mùa cuối năm Bính Thân, ta cho con mình đến trường, cũng bởi vì thấy Thời con đi học đã đến. Rồi...bỗng liếc thấy những cụm từ "...đi nghĩa vụ", "...đi bộ đội", "...những ngày vất vả", ta bèn hít thở nhẹ nhàng, thư giãn tinh thần, lấy một quẻ coi Việc cho con đến trường vậy có đúng không ?
Lấy được quẻ Địa Thiên Thái, biến Lâm.
Thái là thái bình, là thời sau khi đã Lý, đã sắp xếp được rồi mới đến Thái, trên Khôn Âm mà đã cao tức đang xuống, dưới là Càn Dương mà đã thấp tức đang lên. Âm Dương gặp nhau ở giữa, tức gọi là Thái vậy.
Hào 3 quẻ Thái nói : "九 三 : 无 平 不 陂 , 无 往 不 復 . 艱 貞 无 咎 , 勿 恤 其 孚 , 于 食 有 福 .
Cửu tam: Vô hình bất bí, vô vãng bất phục. Gian trinh vô cửu, vật tuất kỳ phu, vu thực hữu phúc."
Dịch chữ:
Không có hình nào mà không có độ nghiêng, không có gì đi xa mà không đáo trở lại. Những thứ mình thấy đúng mà khó làm thì thường kết quả nó lại bền đẹp. Phàm là người có tri thức thì việc này chớ ưu tư, cứ y theo cách trồng người thì được hưởng phúc.
Nghĩa là :
Đạo lý ở đời là không có cái gì cứ vậy mãi mà không thay đổi, như con cái rồi nó cũng phải lớn, cần sự thay đổi để phát triển hơn. Không có gì mà mình cho đi lại không nhận trở về, cho con đi học không có nghĩa là vô ích. Trong cảnh thay đổi như vậy, tuy cũng có chút lo nhưng không có lỗi. Đừng ưu tư, cứ theo Đạo làm cha mẹ mà tiến thì được hưởng phúc.
Ta tâm đắc bốn chữ "Vu thực hữu phúc".
Vu : Y theo
Thực: Nuôi
Hữu phúc : có phúc.
Dịch Kinh là sách nói về Đạo, bảo "vu thực" là "y theo nuôi" đồng nghĩa y theo Đạo của chữ Nuôi.
Quẻ cha hỏi về Đạo nuôi con chả phải là vấn đáp về Đạo làm cha mẹ hay sao ?!
Mới thấy Bói thì dễ mà Đạo mới là chỗ Trời nhắc nhở lưu tâm.

Nguồn hình: dongquangus

-dongquangus-