Khi bạn gặp việc khẩn cấp cần xem mệnh hoặc quẻ để tiên liệu sự việc hãy gọi/sms số 0833 139 692 hoặc 036 313 9192 ; E-mail: dongquangus@gmail.com để được tư vấn

Thứ Năm, 12 tháng 1, 2017

Quẻ nói về tình trạng trẻ bị dậy thì sớm

Có một thời nọ, tình cờ ta đọc bài báo "báo động" về tình trạng trẻ em dậy thì sớm, nguyên nhân là do ăn/uống phải cái ...chi chi...đó ! Ta bèn nhớ lại ngày trước, thỉnh thoảng lại nghe lâm râm cái chuyện ăn/uống cái ...chi chi ...đó, nay bèn lập quẻ hỏi coi "Có phải vậy không ?"
Ngày X tháng Y năm Z , giờ G.
Lấy được quẻ Sơn Địa Bác.
Ta nói... Đường ở dưới bằng phẳng mênh mông, lối đi rộng lớn chẳng chịu lại đâm đầu vào đá núi...
Ấy cũng là vì ngày trước ham mê cái đẹp (Bí) mà nay mới gặp cảnh Bác. Bác là tiêu điều, mòn tróc, bong lở...Xem quẻ hỏi về trẻ con mà lại thấy cảnh "bong tróc, rơi rụng" !!!
Thời của quẻ Bác là thời "Tiểu nhân đắc chí". Tại sao chúng lại đắc chí ? Đó là vì có người cho chúng lừa ...
Tình trạng "nó" đã tới đâu rồi ?
Tới "người nằm" rồi. Vậy nếu có nhận thức, hãy dừng lại trước khi quá muộn.
*P/s: Chớ có nghĩ đọc văn này mà gắn ta vào! Thay vào đó "...Hãy xoay cái tánh thấy của mình vào bên trong mà suy xét..." (mượn lời Kinh Phật)

Nguồn hình: Internet

-dongquangus-