Khi có việc cần tư vấn quyết định gấp hãy gọi/sms ngay số 083 313 9692 - 0948 831 3060 hoặc e-mail về dongquangus@gmail.com để được ưu tiên tư vấn nhanh!

Thứ Hai, 20 tháng 2, 2017

Ứng dụng Kinh Dịch : Liệu nhà có bị trộm vào không ?

Hồi cuối tuần vừa rồi, tôi có việc phải đi xa về miền Tây, cũng là ngày vợ con đi miền Trung chơi vài hôm. Khi đi được tầm ngoài 100km thì nhận tin nhắn điện thoại vợ báo đã đi khỏi nhà mà không khóa cửa nhà vì không tìm ra chìa khóa. Cứ đóng chặt cửa không khóa như vậy. Tất nhiên cô ấy lo lắng, sợ nhà sẽ bị trộm đột nhập. Tôi bèn lập ngay một quẻ Dịch để xem xem từ giờ đến lúc tôi về liệu nhà có bị trộm đồ hay nguy cơ gì không ?

Lấy được quẻ Thiên Phong Cấu, quẻ biến Bát Thuần Càn.

Luận rằng "Cấu" có nghĩa là kết chặt lại, cấu kết lại, biến ra Càn là khép kín, trước sau như một không có chỗ hở ra.

Vậy liền biết ngay nhà sẽ không bị trộm.

Tuy nhiên hào từ quẻ Cấu nói
"初六: 繫于金柅, 貞吉.有攸往見凶.羸豕孚蹢躅.
Sơ lục: Hệ vu Kim nê, trinh cát; hữu du vãng kiến hung. Luy thỉ phu trịch trục. 
Dịch: Hào 1, âm: chặn nó lại bằng cái hãm xe bằng kim khí, thì đạo chính mới tốt; nếu để cho nó (hào 1) tiến lên thì xấu. Con heo ấy tuy gầy yếu, nhưng quyết chắc có ngày nó sẽ nhảy nhót lung tung."

Điều ấy có nghĩa là không nên để sơ suất như vậy vì không thể may mắn lâu dài không bị trộm cắp khi không khóa cửa nhà. "Chặn nó bằng hãm xe kim khí" tức là hãy nhớ khóa cửa, "Con heo ấy tuy gầy yếu, nhưng quyết chắc có ngày nó sẽ nhảy nhót lung tung." tức giờ không sao nhưng nếu cứ sơ suất vậy hoài là có nguy cơ bị trộm đấy !

Thấy quẻ vậy tôi yên tâm tiếp tục đi nhưng sau khi xong việc cũng quay trở lại nhà ngay để tránh "Đêm dài lắm mộng". Quả nhiên về kiểm tra lại nhà không có dấu hiệu bị xâm nhập. Hai ngày sau lại nghe tin cũng trong hôm ấy ở tầng trên có nhà bị trộm đột nhập, may có người nhà nên không sao.

Từ nay sẽ cẩn thận hơn.


-Bài này dành tặng quý độc giả và các học trò yêu Dịch lý học-

-dongquangus-