Khi bạn gặp việc khẩn cấp cần xem mệnh hoặc quẻ để tiên liệu sự việc hãy gọi/sms số 0833 139 692 hoặc 036 313 9192 ; E-mail: dongquangus@gmail.com để được tư vấn

Chủ Nhật, 5 tháng 11, 2017

Thiên Lôi Vô Vọng - đừng làm điều trái lẽ tự nhiên

Một ngày nọ, có cô gái đang có thai lo lắng tìm đến hỏi tôi rằng có nên mổ bắt bé ra sớm trước Tết hay không, vì nghe nói nếu sanh bé sau Tết sẽ có sự xung khắc về tuổi mẹ & con. Xung khắc tức là không tốt.

Có con là việc hệ trọng. Sanh con thì quý ở sự sanh tự nhiên, như trái trên cây vậy, trái chín tự nhiên là do đến ngày tháng khi khí Ngũ hành của trái đã đầy đủ, sẵn sàng cho việc rời khỏi cây mẹ, còn việc sanh mổ cố ý bắt con ra sớm là trái với lẽ thường, giống như trái trên cây chỉ mới còn xanh mà đã cắt cuống hái xuống sớm, có vẻ là vẫn dùng được nhưng phải ủ, tất nhiên làm sao mà tốt bằng trái chính tự nhiên ! Nghĩ vậy nhưng sự tốt xấu của bé cũng là hệ trọng nên tôi bèn lập quẻ coi sao, được nội dung như sau:

Quẻ THIÊN LÔI VÔ VỌNG

Trời thì ở trên, Sấm thì ở dưới mà cũng có nghĩa là Cha trên Con dưới. Cha là bậc trưởng, con bậc thứ. Cha ở trên, con ở dưới là có trật tự. Có trật tự tức không đi sai. Không đi sai còn gọi là Vô vọng.

Hào 2 quẻ Vô vọng nói :
"六二: 不耕穫, 不菑, 則利有攸往.
Lục nhị: Bất canh hoạch, bất tri dư, tắc lợi hữu du vãng.

Dịch: Khi cày thì không nghĩ tới lúc gặt, khi mới khai phá (tri) thì không nghĩ đến ruộng đã thuộc (dự), như vậy mà tiến tới thì có lợi."

Nghĩa là gì ?

Nghĩa là một khi bạn đã chịu làm việc thì sợ gì không có thành quả, khi mới cày những luống đầu tiên thôi thì khoan nghĩ ruộng đã thu hoạch được lúa tốt hay xấu, cần phải đi tiếp cho xong hành trình của mình mới biết.

Vậy đó, cũng như nói bạn đang có thai thì đừng quá lo chuyện đó, bé còn trong bụng, tức mệnh chưa được lập thì cũng đừng mong biết cát hung. Cát hay hung còn tùy ở thực tại trong từng hơi thở này.

Thiên Lôi Vô Vọng nghĩa là đừng làm điều trái lẽ tự nhiên.

Nguồn hình: Google search


-dongquangus-