Khi bạn gặp việc khẩn cấp cần xem mệnh hoặc quẻ để tiên liệu sự việc hãy gọi/sms số 0833 139 692 hoặc 036 313 9192 ; E-mail: dongquangus@gmail.com để được tư vấn

Thứ Sáu, 22 tháng 12, 2017

Có thời làm được mà có thời nên buông bỏ

Khi anh đến tuổi 49-50-51, nếu Nhân tướng anh như vậy thì đó là lúc cần phải rút lui, nếu không làm vậy sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Tại sao cần phải rút lui ? Đó là vì Thời của anh (thể hiện qua Nhân tướng) không còn phù hợp cho việc tham gia vào cái hệ thống ấy nữa. Nó không còn phù hợp cho anh.
Ai đúng ai sai không quan trọng nữa. Ai hại, ai xử anh không quan trọng, vì đó chỉ là nhân tố để Số anh được diễn ra tương xứng với chọn lựa của anh.
Vạn sự đều tùy ở chữ Thời. Có thời làm được mà có thời nên buông bỏ. Đó cũng là Số. Buông đâu có nghĩa là bại. Chết thì mới hết đường cứu...
Số là gồm cả Tiên thiên và Hậu thiên. Tiên thiên định sẵn, Hậu thiên do anh.

Kết cục của anh chẳng phải chỉ do Tiên thiên.