Mùa dịch thầy vẫn làm việc online. Khi bạn gặp việc khẩn cấp cần xem quẻ bói Dịch để hỏi kế sách hoặc đăng ký xem Tứ trụ... hãy gọi/sms số 083 313 9692 hoặc e-mail: dongquangus@gmail.com để được tư vấn giải pháp tháo gỡ!

Thứ Tư, 28 tháng 10, 2020

Cứ thư thả...

-Đông Quang-

Năm nay dài lắm, tới những 13 tháng lại còn "Nước ngập đầy đồng", không nhanh được nên cứ thư thả là vậy ! Bánh tét bánh chưng gói tặng là tốt nhưng làm nhiều và nhanh quá lại không đúng thời ! Cứ thong thả gói cột dây cho thật chặt, nấu kỹ, vớt lên treo trên sào cho ráo nước đã rồi hút chân không cho nó được lâu...Rồi lụt này qua bão kia tới mà vẫn có bánh giúp dân, mình cũng được làm việc tốt suốt.

Thế mới nói không gấp là vậy !

Nóng, gấp, nhanh... thì sẽ ngắn vì mau kiệt sức ! Những việc khác cũng thế !Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét