Khi bạn gặp việc khẩn cấp cần xem mệnh hoặc quẻ để tiên liệu sự việc hãy gọi/sms số 0833 139 692 hoặc 036 313 9192 ; E-mail: dongquangus@gmail.com để được tư vấn

Thứ Sáu, 16 tháng 4, 2021

Rồi thế giới sẽ đi đâu về đâu trong dịch bệnh này ?

-Đông Quang-


Thế giới ngày càng kết nối, mọi người ngày càng gần nhau nhưng cũng là lúc cửa ải của sự rời xa đã ngay bên thềm, người ta lúc ngả bên này lúc nghiêng bên kia, người cao nghĩ khác kẻ thấp nghĩ khác, tản mác như không có chỗ nương tựa, những bảo bối đều cố giữ riêng vì thiếu niềm tin làm thế giới mới tạm cân bằng nay lại nghiêng ngả, phân cực, ly tán, có chỗ tưởng được hóa không mà chỗ không vẫn hoàn không, chẳng có cân bằng...

Chung quy cũng do thế giới bị thiếu vắng một MINH CHỦ.

Thế giới vắng minh chủ cũng là vì ngày càng xa thánh nhân, suốt ngày chỉ có danh lợi. Tuy có lúc có Tâm nhưng rồi cũng chỉ lo cho "dân tộc mình", ai nói tới thì bọn hầu cận hùa vô "dân tộc trên hết"...

Như cái dịch bệnh này, người ta trông đợi ở ai ? Ở WHO ? Nhưng Who là Ai ??? Who ?

Vậy thế giới này sẽ đi đâu về đâu ?

Dịch Kinh, quẻ Càn, đệ nhất lục thập tứ Dịch quái, viết: "Phi long tại thiên. Lợi kiến đại nhân." Nghĩa là khi anh càng ở cao, càng phải cần là một "đại nhân", nghĩa là càng lớn thì càng có trách nhiệm, càng cao thì càng phải là "đại nhân", càng giỏi thì càng nên chia sẻ tài năng, không cứ gì phải tiền tài, lợi danh là trên hết...

Sở dĩ Rồng bay được cao tận trời là vì người nó nhẹ, người nó nhẹ vì nó không ham ăn nuốt nhiều thứ vô bụng.

Minh Chủ là người nào đó hào hiệp, cống hiến cho đời, không phải ý nói là cần tổng thống nào nhưng nếu là tổng thống mà đức như quẻ Càn thì thật là phúc cho thiên hạ !