Khi có việc cần tư vấn quyết định gấp hãy gọi/sms ngay số 083 313 9692 - 0948 831 3060 hoặc e-mail về dongquangus@gmail.com để được ưu tiên tư vấn nhanh!

Thứ Tư, 10 tháng 7, 2024

Lấy một quẻ Dịch không hề nhẹ

-Đông Quang-

Nặng lắm, lấy một quẻ không nhẹ đâu! Dạo đó mà tôi nói kiểu "Thôi cũng phải ráng, tình nghĩa mà, đừng từ bỏ, hãy quyết theo đuổi..." là giờ này làm gì có hạnh phúc với người mới ?!
Mới thấy đạo lý là phải khách quan, không phải cứ theo mới tốt nhưng không biết đâu là khách quan thì chớ có nói "đừng theo".
Lấy hay Bỏ là cả một thái cực, đâu có dễ ! Phải có hiểu biết và nắm bắt cách dùng một bộ môn mà môn đó đưa ra một kết quả khách quan, một tương lai khả kiến và hợp lý, một đường lối dù có thể là cay đắng trái ý người xem nhưng sẽ có được một lợi ích cân bằng cho tất cả. Kinh Dịch có thể làm được điều đó.