Khi có việc cần tư vấn quyết định gấp hãy gọi/sms ngay số 083 313 9692 - 0948 831 3060 hoặc e-mail về dongquangus@gmail.com để được ưu tiên tư vấn nhanh!

Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2012

Phương tiện...

Tiền là một phương tiện. Chúng ta sử dụng nó chứ không để nó sử dụng chúng ta. Lúc cần kíp thì hãy dùng tiền, kiếm tiền, đừng bao giờ bám đuổi theo nó mà để phí mất thời gian của mình.

Bói Dịch cũng vậy, nó cũng là một loại phương tiện. Chúng ta sử dụng nó chứ không để nó sử dụng chúng ta. Như cổ nhân từng nói : "Chừng nào không còn cách gì để giải quyết vấn đề thì mới dùng Dịch".

-dongquangus-