Mùa dịch thầy vẫn làm việc online. Khi bạn gặp việc khẩn cấp cần xem quẻ bói Dịch để hỏi kế sách hoặc đăng ký xem Tứ trụ... hãy gọi/sms số 083 313 9692 hoặc e-mail: dongquangus@gmail.com để được tư vấn giải pháp tháo gỡ!

Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2012

Phương tiện...

Tiền là một phương tiện. Chúng ta sử dụng nó chứ không để nó sử dụng chúng ta. Lúc cần kíp thì hãy dùng tiền, kiếm tiền, đừng bao giờ bám đuổi theo nó mà để phí mất thời gian của mình.

Bói Dịch cũng vậy, nó cũng là một loại phương tiện. Chúng ta sử dụng nó chứ không để nó sử dụng chúng ta. Như cổ nhân từng nói : "Chừng nào không còn cách gì để giải quyết vấn đề thì mới dùng Dịch".

-dongquangus-

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét