Khi bạn gặp việc khẩn cấp cần xem mệnh hoặc quẻ để tiên liệu sự việc hãy gọi/sms số 0833 139 692 hoặc 036 313 9192 ; E-mail: dongquangus@gmail.com để được tư vấn

Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2012

Phương tiện...

Tiền là một phương tiện. Chúng ta sử dụng nó chứ không để nó sử dụng chúng ta. Lúc cần kíp thì hãy dùng tiền, kiếm tiền, đừng bao giờ bám đuổi theo nó mà để phí mất thời gian của mình.

Bói Dịch cũng vậy, nó cũng là một loại phương tiện. Chúng ta sử dụng nó chứ không để nó sử dụng chúng ta. Như cổ nhân từng nói : "Chừng nào không còn cách gì để giải quyết vấn đề thì mới dùng Dịch".

-dongquangus-