Khi bạn gặp việc khẩn cấp cần xem mệnh hoặc quẻ để tiên liệu sự việc hãy gọi/sms số 0833 139 692 hoặc 036 313 9192 ; E-mail: dongquangus@gmail.com để được tư vấn

Thứ Hai, 2 tháng 4, 2012

Con chuột "thí nghiệm Dịch" thứ 5

Bằng nhiều mẹo khác nhau, sau cùng mình cũng đã bắt được con chuột thứ 5, mà có thể cũng là con cuối cùng trong số 5 con chuột mình thấy có hiện diện trong nhà.
Với tinh thần học không ngừng, học Dịch cũng là việc học không ngừng, mình lại mang con chuột này ra "thí nghiệm", cũng với những câu hỏi như lần trước, đó là :
Vì sao con chuột bị bắt ?
Con chuột này sẽ bị giết hay được thả ?
Con chuột này hình dáng, tâm trạng thế nào qua quẻ Dịch so với thực tế ?

.........
........

Quẻ Dịch Mai Hoa gieo ngày Nhâm Thìn, tháng Giáp Thìn, tức một ngày sau khi chuột bị bắt (cũng có thể là ngày chuột bị bắt vì bẫy sập vào đêm khuya).

Quẻ chủ : Vị Tế ----------------------------------------------Quẻ biến : Tụng
BH - Huynh Tỵ (u) - hưu - QĐ2---------------------------Tử Tuất
PX- Tử Mùi - X - Ns-NgS-QĐ2---------------------------Tài Thân
CTr - Tài Dậu - NS-NgS-D2------------------------------Huynh Ngọ (t)
CT - Huynh Ngọ (t) - TK-hưu -QĐ-F:Quỷ Dậu------- Huynh Ngọ
TL - Tử Thìn - Ns-Ngs------------------------------------- Tử Thìn
HV- Phụ Dần - hưu - S2-----------------------------------Phụ Dần


Tượng quẻ Vị Tế, ý nói là "xong rồi mà chưa hết, cuối rồi mà chưa phải cuối". Như vậy Dịch đã biết con này là con cuối cùng trong đám chuột hiện đang có trong nhà nhưng đồng thời quẻ lại nói là "chưa hết" tức ý nói rồi sẽ có bọn chuột khác tới nhà mình ở.


Lại xét tiếp trong quẻ có 2 hào dụng (tức 2 hào tử) , tức là tổng hợp có thể khẳng định con chuột đang mang thai ! Có chuột trong chuột, tức là Vị Tế, tức là thấy tưởng là chỉ con này mà thực ra là có chuột con trong con chuột. Thực tế thì mình thấy con chuột này là chuột cái, bụng nó tròn vo, chạy tới lui có vẻ nặng.

Giờ mà đem chuột đi siêu âm chắc biết nó có thai (?!)

Hào dụng mạnh, lâm PX nên biết con chuột sức khỏe tốt, thể trạng bình thường, mặt mũi xấu, không đẹp trong thế giới loài chuột. Thực tế mình thấy lông chuột không mượt, mặt nó cũng không có gì đặc biệt.

Hào Phụ thuộc hào 1 nên biết cái bẫy đặt trên nền nhà, chỗ lối con chuột hay qua lại. Thực vậy, cực chính xác, ban đầu mình đặt bẫy chỗ đáy tủ quần áo, chỗ mà con chuột thứ 4 bị dính, nhưng rồi thấy không chắc, mình lại dời sang chỗ bếp, nơi từng thấy con chuột này chạy qua chạy lại.

Xét hào dụng thấy Tử hào ở đất Ns, Ngs nên vượng mạnh, chứng tỏ con chuột chưa tới số chết, hào Phụ vốn là kỵ thần tức là việc bẫy, cái bẫy ở đất suy, hưu nên có khả năng nó sẽ được thả. Không bị giết.

Xét hào nguyên thần là Huynh ở Tỵ Ngọ lại TK nên đoán rằng nhằm ngày Tỵ, Ngọ hào huynh XK giải phóng, con chuột sẽ được thả.

Quả nhiên về sau mình đã thả con chuột, chừng ít hôm sau nó lại chạy về nhà. Nhìn màu lông và dáng điệu là biết ngay chính nó.

-dongquangus-