Mùa dịch thầy vẫn làm việc online. Khi bạn gặp việc khẩn cấp cần xem quẻ bói Dịch để hỏi kế sách hoặc đăng ký xem Tứ trụ... hãy gọi/sms số 083 313 9692 hoặc e-mail: dongquangus@gmail.com để được tư vấn giải pháp tháo gỡ!

Thứ Hai, 16 tháng 6, 2014

Quẻ Lôi Thủy Giải và việc từ thiện.

Tại sao quẻ Lôi Thủy Giải trong Kinh Dịch nói đến phóng sanh, từ thiện ?
Đó là vì Lôi Chấn ở trên mà Khảm Thủy ở dưới. Chấn vốn là Mộc, thuộc về con người, các loài động thực vật, cũng là lòng nhân từ. Khảm là thủy vốn là chất dưỡng Mộc, là chất hỗ trợ sự sống cho muôn loài.

Chấn cũng là Dương mà ở trên, khí giáng xuống, Khảm là Âm mà ở dưới, khí hướng lên. Trên xuống với Dưới, Dưới đến với Trên, đó là hợp đạo, hợp với quy luật vũ trụ. Người đem lòng Từ xuống "Nước", lấy cá làm phương tiện, cá vốn cũng là Mộc, được về nước dưỡng sinh ấy là Giải Thoát. Khi cá được giải thoát, tính Mộc được sinh nên mạnh, khi Mộc mạnh liền sinh Hỏa. Hỏa chủ về Lễ mà cũng là Sáng. Sáng cũng nghĩa là an lạc. Thế nên Người Giải thoát cho Cá là hành vi hợp đạo, từ cái Nhân đó mà Tâm được "Sáng". An Lạc chính là Kết Quả của sự Giải Thoát.Bởi thế mà người làm việc thiện, bằng cái Tâm chân thành, không phân biệt, chắc chắn sẽ có Giải Thoát. Khi người đang xui mà coi bói lấy được quẻ Giải, đừng tưởng là sẽ thoát khỏi kiếp nạn nếu không tuân theo Nhân-Quả.

-dongquangus-

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét