Khi bạn gặp việc khẩn cấp cần xem mệnh hoặc quẻ để tiên liệu sự việc hãy gọi/sms số 0833 139 692 hoặc 036 313 9192 ; E-mail: dongquangus@gmail.com để được tư vấn

Thứ Tư, 9 tháng 8, 2017

"Nạp ước tự dũ"

Dịch Kinh có câu :
 "樽酒簋, 貳 用缶, 納約自牖, 終无咎."

Tôn tửu quĩ, nhị dụng phẫu, nạp ước tự dũ, chung vô cữu.
"Dịch: Như thể chỉ dâng một chén rượu, một quĩ thức ăn, thêm một cái vò dựng vài thức khác nữa (không cần nhiều, hễ chí thành là được); (có thể tùy cơ ứng biến) dứt khế ước qua cửa sổ (chứ không đưa qua cửa chính), như vậy không có lỗi."
Ta luận phàm ở thời của câu này thì chỉ cần đơn giản, nhẹ nhàng như mời người một chén rượu (mà không phải cả bình), một quĩ thức ăn (mà chẳng phải một bàn tiệc đắt đỏ) tức không cần quá đặt nặng vấn đề, chỉ cần lòng dạ mình hoan hỷ là được.
Nói "dứt khế ước qua cửa sổ" nghĩa là không phải cứ sao để vậy, cũng không phải toan tính quá chặt chẽ, đòi hỏi này kia, thay vào đó là phải tùy cơ ứng biến, nương theo sự kiện, tốt lấy xấu bỏ, suy nghĩ nhẹ nhàng thư thái.
Tại sao vậy ?
Vì sau cùng cái nào lợi cho mình rồi cũng lợi cho mình thôi.
Dịch quẻ thần kỳ, sao mà nói hết nhưng nếu đầu óc tỉnh táo thì có thể hiểu được rất nhiều...

Nguồn hình: Internet


-dongquangus-