Khi có việc cần tư vấn quyết định gấp hãy gọi/sms ngay số 083 313 9692 - 0948 831 3060 hoặc e-mail về dongquangus@gmail.com để được ưu tiên tư vấn nhanh!

Chủ Nhật, 24 tháng 9, 2017

Cho hay không

Hồi xưa, ở một thời nọ, ta ngẫm thôi thì cũng sắp sang thời khác nên chăng có chút "quà tặng" cho người. Bỗng lúc ấy, ta nghĩ có nên như vậy không ? Vì quà này đòi hỏi phải có "duyên", thế là định lấy quẻ nhưng mà rồi lại thấy không ưng lắm.

Lát sau, tới chỗ hẹn mà chẳng gặp được người nhận, ta bèn ra về, tự hỏi liệu có duyên chăng ?

Quẻ Thiên Trạch Lý nói vầy:
"履 虎 尾 . 愬 愬 終 吉 .
Lí hổ vĩ, sách sách (hoặc sóc sóc) chung cát."
"視 履, 考 祥 . 其 旋, 元 吉 .
Thị lý, khảo tường, kỳ toàn, nguyên cát."

Dịch tạm là:
Đạp lên đuôi cọp mà biết sợ là tốt.
Quan sát cho kỹ cái Lý ở đời đã rồi mới được cái tốt trọn vẹn.

Nghĩa là sao ?
Nghĩa là muốn "tặng" cho người này chẳng khác gì đạp lên đuôi cọp, tức là không dễ hóa giải tà chướng của nó. Nếu thận trọng thì cũng được, không chắc ăn thì thôi. Muốn chắc ăn thì phải "sáng cái Lý" trước, phải coi lại coi cách ăn ở của người ta có nên nhận "quà" này hay không đã rồi mới tính chuyện trao tặng ?!

...Thiệt là đạo lý cao sâu diệu vợi, không phải cứ có là cho, cũng không phải là có mà không cho mà là cho hết nhưng vạn sự đều phải tùy thời, tùy người, tùy việc, ... Cho đúng thời và điểm, nhất định sẽ tốt. Ngược lại chẳng hay. - Ta nghĩ vậy.Related image
Nguồn hình: Internet


-dongquangus-